Projectoproep Nederlands Oefenen

item_left

item_right

Projectoproep Nederlands Oefenen

Pieter

Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert samen met een aantal partners een projectoproep rond Nederlands oefenen. Ze zijn op zoek naar inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen.

Oefenkansen kun je overal creëren. Daarom richt de oproep zich naar bijna alle organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken, dus ook cultuur, jeugd en sportverenigingen. In maart zijn er infosessies voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen. Je kan indienen tot 30 april 2017, voor een subsidie van maximaal 50.000 euro. Meer informatie vind je hier

Deze projectoproep is gericht naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds worden ook nieuwe projecten beoogd die andere organisaties kunnen inspireren. Niet iedereen kan indienen: feitelijke verenigingen en formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal kunnen geen aanvraag indienen (vb. centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en universitaire talencentra) .

De oproep wordt geregisseerd door 5 partners: Het Agentschap Integratie en InburgeringAtlas AntwerpenIn-GentHuis van het Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’. Zij staan in voor de promotie, afstemming, begeleiding en monitoring van de ontwikkelde oefenkansen.

Timing

Deze projectoproep staat open van 15 februari 2017 tot 30 april 2017. De geselecteerde projecten starten op 1 september 2017 en eindigen ten laatste op 30 juni 2019. Ze duren minstens 12 maanden.

Subsidie

Per project kan je maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen. Dubbele financiering is niet mogelijk.