Kenniscentrum

Démos onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen we niet alleen. Onze eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen we samen in dit online kenniscentrum. In de linker kolom kan je zoekresultaten filteren en jouw kennisitem aanbieden. Contacteer ons met vragen en aanvullingen op info(at)demos.be 

726 resultaten
Case Study Antwerp City Pirates
Dossier

DieGem, een grootschalig onderzoeksproject dat nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit onderzoekt, maakte een case study van de ...

De STUDIO methode. Experts werken in vijf dagen concrete oplossingen uit.
Methodiek

De STUDIO methodiek werd ontwikkeld door het Design Lab te Helsinki. Door het organiseren van een STUDIO wil men een strategisch antwoord...

Focus op Fonds Participatie en Sociale Activering
Document

Naast financiële steun in de vorm van een (equivalent) leefloon kunnen OCMW cliënten steun genieten om deel te nemen aan sociale, culturele en...

The 5 like you - KIYO, Tumult en U Move 4 Peace - Poelkapelle
Praktijk

Geen enkel project verloopt netjes zoals gepland, maar dit participatieproject vergde wel een bijzonder grote flexibiliteit van de aanvragers. De...

Kleurrijk kinderkoor - participatieproject van Culltuurcentrum Sint-Niklaas
Praktijk

Kleurrijk kinderkoor is een traditioneel intercultureel project van ACCSI vzw uit Sint-Niklaas waarbij kinderen van 6 tot 13 jaar met...

Hi5! - Een participatieproject van Globe Aroma (Brussel)
Praktijk

Globe Aroma is een open, laagdrempelig kunstenhuis in Brussel. Een ontmoetingsplatform waar participatieve kunstprojecten ontwikkeld worden...

Ayse heeft ook recht op cultuur - Een participatieproject van de Turkse Unie
Praktijk

Met dit participatieproject wil de Turkse Unie jonge gezinnen in armoede uit hun isolement halen en meer aansluiting doen vinden bij het...

 Arm, dus buitenspel? Sportdeelname en sportkansen van mensen in armoede.
Dossier

Hanne Vandermeerschen (KULeuven) doctoreerde op 22 april 2016 over het thema sport en armoede. Armoede heeft een weerslag op verschillende...

Wisper en AIF brengen mensen in contact met kunsteducatie. Een participatieproject.
Praktijk

WISPER, AIF+ (koepel voor interculturele verenigingen) en de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de stad Leuven werken samen om volwassenen...

Stadspiraten - Bougie vzw - Gent
Praktijk

Stadspiraten is een project dat bruggen bouwt tussen de cultuursector en de jeugdwelzijnssector. Het werd ontwikkeld door Bougie vzw in...

Pages