participatieprojecten

De Vlaamse overheid subsidieert jaarlijks projecten die erin slagen om kansengroepen op een duurzame manier toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van zogenaamde kansengroepen komen hiervoor in aanmerking. Dēmos ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van een 'participatieproject kansengroepen', de projectaanvraag en/of evaluatie ervan. 

Pages