10 armoedebarometers, 10 jaren armoedig beleid?

item_left

CC BY-NC-ND 2.0 - Poverty - Luis Felipe Salas

item_right

10 armoedebarometers, 10 jaren armoedig beleid?

Studiedag
Fri - 22/09/2017 -
10:30 to 14:30

Op 22 september presenteert Decenniumdoelen2017 haar 10de Armoedebarometer. Deze Armoedebarometer bekijkt niet enkel het voorbije jaar maar overschouwt het beleid rond armoede van de voorbije 10 jaar. Deze presentatie gaat door in het Vlaamse parlement.

Met de Armoedebarometer werd en wordt het federale en Vlaamse beleid van nabij gevolgd. Zes doelen over inkomen, werk, gezondheid, wonen, onderwijs en samenleven dagen het federale en Vlaamse beleid uit. Decenniumdoelen2017 startte 10 jaar geleden als een platform van armoede-, middenveld- en welzijnsorganisaties, mutualiteiten en vakbonden om de armoede op 10 jaar tijd te halveren. Meer info over de studiedag zal eind augustus gedeeld worden. Wie intussen meer over de Armoedebarometer wil lezen kan daarvoor terecht op de website van Decenniumdoelen.