20 jaar brugfiguren. Wij slaan de brug!

item_left

foto-c-rode-kruis-vlaanderen

item_right

20 jaar brugfiguren. Wij slaan de brug!

Studiedag
Thu - 19/10/2017 -
13:15 to 18:00

Al 20 jaar lang zetten de Gentse brugfiguren zich in om ouders van schoolgaande kinderen nauwer te betrekken bij de schoolwerking. En met succes! Hoe slagen ze erin? Hoe is hun taak geëvolueerd? Hoe kunt u zelf aan de slag? Wees welkom en laat u inspireren op 19 oktober 2017 in de Zebrastraat! In de voormiddag krijgen de ouders een speciale behandeling, in de namiddag komen de ‘professionals’ aan hun trekken. Schoolteams, partnerorganisaties op het vlak van welzijn en vrije tijd, academici, overheden en collega’s uit andere steden kunnen dan kiezen uit workshops, sprekers of een documentaire rond ouderbetrokkenheid en bruggen slaan. 

foto-c-rode-kruis-vlaanderen

PROGRAMMA

13.15u -13.35u

Verwelkoming door schepen Elke Decruynaere en speeches door Brecht Demeulenaere, directeur Onderwijscentrum Gent en Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs.

13.35u - 14.00u

Historiek en huidige werking brugfiguren / presentatie boek over 20 jaar brugfiguren 

14.15u - 15.00u

Sessie 1 - keuze uit:

  • 6 workshops: Brede School, Kleuterparticipatie, Meertaligheid, Communicatie, Ouders in de Klas, Secundair Onderwijs (zie uitgebreid keuzemenu)
  • lezing door Kris De Visscher (Demos) over het belang van bruggen bouwen (zie uitgebreid keuzemenu)
  • documentaire (Viewpoint/VRT/KRO-NCRV) met inleiding en nabespreking, waarbij we meekijken over de schouders van een Gentse brugfiguur (deel I)*

15.00u - 15.20u

Koffiepauze

15.25u - 16.10u

Sessie 2 - keuze uit:

  • 6 workshops (zelfde als hierboven) - (zie uitgebreid keuzemenu)
  • lezing door Piet Van Avermaet (UGent) over nieuwe inzichten rond ouderbetrokkenheid (zie uitgebreid keuzemenu)
  • documentaire (Viewpoint/VRT/KRO-NCRV) (deel II)* (zie uitgebreid keuzemenu)

16.15u - 17.00u

Plenair panelgesprek met brugfiguren, ouders, studenten/leerlingen, schoolteams, beleid en  academici over ouderbetrokkenheid en de rol van brugfiguren

17.10u - 18.10u

Receptie

Doorlopend tentoonstelling over 20 jaar brugfiguren Gent

Praktisch

Wanneer? Donderdag 19 oktober 2017 vanaf 13.20 uur

Waar? Zebrastraat, Gent

Inschrijvingen (op uitnodiging)

Voor het ‘professionele’ namiddaggedeelte werken we via inschrijvingen.

Inschrijven kan van 7 september tot en met 11 oktober 2017 via deze link. De inschrijving is gratis, maar wel verplicht.

Tip: wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt (250 personen).

Uitgebreid keuzemenu

Hoe maakt u de beste keuzes?

Er zijn twee sessies met keuzemogelijkheden.
U kiest per sessie uit één van de zes workshops, de lezing of de documentaire.
De keuze en de inhoud van de workshops zijn in beide sessies gelijk.
De lezing in de eerste sessie heeft een andere inhoud dan die in de tweede sessie.
Kiest u voor de documentaire, klik dan voor sessie 1 – deel 1 en voor sessie 2 – deel 2 aan. Combinaties van documentaire met workshops of lezingen zijn niet toegestaan.
Korte inhoud van alle keuzes vindt u hieronder.
Voor de receptie graag enkel ‘JA’ aanvinken, indien u effectief ook aanwezig kunt/wilt zijn.
Het namiddagprogramma en de receptie zijn gratis, maar de lunch is betalend.

Keuze workshops

Workshop 1 - Duidelijke taal bij anderstalige ouders

In deze workshop wordt het belang aangetoond van duidelijke communicatie naar anderstalige ouders toe. Concrete tips en bijhorend materiaal voor o.a. schriftelijke communicatie worden u aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan.

Workshop 2 – Brugfiguur in een secundaire school

In deze workshop wordt het belang aangetoond van ouderbetrokkenheid voor zowel ouders, leerlingen, schoolteam als buurt. Wat zijn de verschillen met het basisonderwijs? Aan de hand van good practices krijgt u een duidelijk inzicht hoe brugfiguren in/vanuit een secundaire school te werk gaan.

Workshop 3 - Meertaligheid: een troef!

In deze workshop komt u te weten waarom meertaligheid een troef is en hoe het benutten van de thuistaal ouderbetrokkenheid in de hand werkt. Praktische voorbeelden zetten u meteen aan de slag.

Workshop 4 – Brede School: waarom, wat en vooral hoe?

Wat is Brede School? Waarom is dit belangrijk – voor kinderen, ouders, buurt? Hoe pakt u dit aan – met of zonder brugfiguur? In deze workshop krijgt u niet enkel de antwoorden, ook good practices bieden u inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Workshop 5 – Ouders in de klas?

Hebben ouders daar een plaats? Welk effect heeft dat – op de ouders, de leerlingen, de leerkrachten? Hoe organiseert u dat? Antwoorden en hoe u dat concreet aanpakt krijgt u in deze workshop mooi mee.

Workshop 6 - Wegen banen naar de kleuterklas

Dat kleuterparticipatie belangrijk is, weten we al lang. Maar hoe baant u nu de weg naar (meer) kleuterparticipatie? Hier krijgt u concrete voorbeelden en methodieken aangereikt rond b.v. huisbezoeken, warm onthaal en regelmatige aanwezigheid.

Keuze lezingen

Lezing sessie 1 (14.15 – 15u) - Het belang van bruggen bouwen – Kris De Visscher/Demos

In deze lezing plaatsen we het concept van brugfiguren/bruggenbouwers in een ruimere maatschappelijke context (met links naar andere sectoren als vrije tijd, integratie & inburgering,…). We staan stil bij het belang van deze functie en bij de verschillende types van brugfiguren, hun taken en competenties. Tenslotte gaan we in op de randvoorwaarden die brugfiguren in staat stellen hun functie in optimale omstandigheden uit te voeren.

Lezing  sessie 2 (15.25 – 16.10u) – Ouderbetrokkenheid, ja, maar… – Piet van Avermaet/UGent

Is oudercontact wel het summum van ouderbetrokkenheid? Piet Van Avermaet verlaat het hiërarchisch model en reikt ons andere theoretische kaders aan om naar een krachtige samenwerking school-ouders te kijken. Welke rol kan de brugfiguur hierin vervullen? Meertaligheid blijkt een essentiële competentie van de brugfiguur, maar niet alleen in de letterlijke zin.

Keuze – documentaire

Documentaire met inleiding en nabespreking (beslaat beide sessies) - ‘Je mag altijd bij me komen’ – Viewpoint/VRT/KRO-NCRV

Een Nederlands productiehuis volgde één jaar lang een Gentse brugfiguur. We krijgen een beklijvend inzicht in welke toegewijde rol de brugfiguur op zich neemt om de ouders in drie aparte gezinnen te betrekken bij het school- en buurtgebeuren. Onderwijscentrum Gent krijgt voor dit evenement de Belgische première voor de integrale vertoning.

Sessie 1 + 2: Inleiding door het Nederlandse productiehuis Viewpoint + vertoning + nabespreking in aanwezigheid van Gentse brugfiguren.

Let wel: kiest u voor de documentaire, klik dan voor sessie 1 – deel 1 en in sessie 2 – deel 2. Combinaties van documentaire met workshops of lezingen zijn niet toegestaan.