De principes achter de centen

item_left

praktijktafel hands on

item_right

De principes achter de centen

Praktijktafel
Fri - 22/11/2013 - 09:30 to 12:30
  • Wat: praktijktafel over de principes achter de verdeling van financiële middelen binnen het lokale netwerk
  • Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, vrijetijdsaanbieders, OCMW's, verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels, CAW's, basiseducatie, samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
  • Datum: vrijdag 22 november 2013 
  • Start-stop: 9:30- 12:30
  • Locatie: Permeke Bibliotheek Antwerpen 
  • Adres: De Coninckplein 15, Antwerpen (google maps)
  • Kostprijs: 15 euro
  • Status? dossier online

DE CONTEXT VAN DEZE PRAKTIJKTAFEL

Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede verdelen financiële middelen maar ze doen dit niet zomaar. Achter de keuzes schuilen principes zoals groepsparticipatie mogelijk maken, het recht op aangepaste informatie over vrijetijdsparticipatie realiseren, de individuele keuzevrijheid van mensen in armoede respecteren of een gelijkwaardig recht op vrijetijdsparticipatie voor alle mensen in armoede realiseren. We trappen af met een plenaire inleiding én intervisie rond solidaire kostendeling, een principe dat meer en meer gehanteerd wordt binnen lokale netwerken. Aanbieders, gebruikers als de gemeente dragen samen de kostprijs voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Aan de hand van twee praktijken buigen we ons over nog meer principes achter de centen. We wisselen na de koffiepauze, dus iedereen kan beide tafels volgen. 

DE TAFELS

Praktijktafel 1: Recht op aanvullende steun - Lokaal netwerk Roeselare

De vrijetijdspas in de nieuwe afsprakennota van Roeselare moet een hefboom worden om het recht op aanvullende steun te detecteren en eventueel toe te kennen. Hierdoor zal enerzijds aan een aantal mensen die momenteel geen recht hebben op aanvullende steun, dit recht toegekend worden en wordt hun situatie van onderbescherming recht gezet. Anderzijds mikt Roeselare via deze maatregel op de meest kwetsbare mensen in Roeselare aangezien de screening voor het verkrijgen van een toelage diepgaander zal verlopen. Maar dit systeem staat niet los van een groeiend aanbod aan vrijetijdsinitiatieven in Roeselare die aandacht hebben voor kwetsbare mensen. We staan daarom ook stil bij het traject dat we willen afleggen met vrijetijdsorganisaties om hen mee te nemen in het denken rond vrijetijdsparticipatie.

Sprekers: Ellen Derluyn (consulent Basisdienstverlening Sociaal Huis Welwel Roeselare, coördinatie lokaal netwerk) en Steven Decuypere (t’ Hope – vereniging waar armen het woord nemen)

Praktijktafel 2: Recht op informatie op maat - Lokaal netwerk Antwerpen

Antwerpen werkt met getrapte kortingssystemen voor zowel het gesubsidieerd als commercieel aanbod. Maar om het uiteenlopende aanbod duidelijk aan de man of vrouw te brengen zijn er verschillende hulpmiddelen nodig zoals vrijetijdsbemiddelaars, pretloketten en zelfs UIT huizen en jeugdtoeleidingswerkers. Verschillende partners voeren uit: stad, OCMW, APGA en Recht Op. Het lokaal netwerk zorgt voor omkadering en afstemming. Tijdens deze tafel zoomen we in op de werkmethode van de pretloketten samen met Danny Jacobs en Hannelore Vleugels en leggen we samen met Steven Josephi de link naar de andere modellen en de meerwaarde voor het lokaal netwerk.  Wat zijn de uitdagingen voor het lokaal netwerk in de toeleiding van mensen naar het bestaande vrijetijdsaanbod en de verschillende kortingssystemen?

Sprekers: Steven Josephi (medewerker lokaal sociaal beleid|cultuur, coördinatie lokaal netwerken Stad Antwerpen), Hannelore Vleugels (APGA) en Danny Jacobs ( Recht Op)

PROGRAMMA

9u00  Onthaal en koffie
9u30  Plenaire inleiding en intervisie rond het thema ‘Solidaire kostendeling’ (Fonds Vrijetijdsparticipatie en Demos)
10u30  Eerste ronde praktijktafel
11u15  Pauze
11u30  Tweede ronde praktijktafel
12u15  Uitleiding + broodjeslunch