leve(n)de lokale netwerken

item_left

Praktijktafel levende netwerken

item_right

leve(n)de lokale netwerken

Praktijktafel
Thu - 07/07/2011 - 09:00 to 13:30

De eerste lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede zijn straks drie jaar actief. Een perfect moment om terug te blikken. We willen nagaan hoe een lokaal netwerk een hecht netwerk blijft met een duurzame doorwerking. Dat kan enkel met gedreven mensen en betrokken diensten. Evalueren en bijsturen is minstens even belangrijk: de geleverde inspanningen eerlijk bevragen.  Een lokaal netwerk opzetten en draaiende houden impliceert vaak een flinke cultuur- en structuurverandering. Kijken vanuit het perspectief van mensen in armoede, samenwerken met niet altijd evidente partners, samen beslissen... In elk samenwerkingsverband - formeel of losser - is het goed om evaluaties in te bouwen. Trekken we nog aan hetzelfde zeil? Zijn we tevreden met de resultaten? Hoe komen de initiatieven over bij de doelgroep… ? 

Daarom moeten we enkele kritische vragen stellen. Op deze praktijktafel behandelen we er alvast drie: Hoe kunnen we de dialoog met mensen in armoede verder uitbouwen? Hoe kunnen we concreet ons netwerk evalueren? En hoe bouwen we bovenlokale en/of intersectorale samenwerking best uit?
Guy Redig brengt een stevige inleiding van 20 minuten over belang van levende lokale netwerken en intersectorale samenwerking, met actieve inbreng van mensen in armoede.

TAFEL 1: Tijd voor dialoog met mensen in armoede

Dialoog opzetten met mensen in armoede vraagt tijd en moeite. De krachten bundelen en een stapsgewijze aanpak werpen vruchten af. Maar als je werkt aan structurele oplossingen moet je impact hebben op het beleid. Dat is niet evident, beleidsbeïnvloeding is meer dan het inspelen op structuren, procedures en processen.
Over de Zulle (samenwerking tussen Samenlevingsopbouw en t' Hope, vereniging waar armen het woord nemen) werkte rond de versterking van de participatie van kansengroepen bij de uitbouw van woonbegeleiding. Hun methodische en praktische ervaringen in Roeselare werden gebundeld en zijn ook relevant voor de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Beide organisaties kunnen terugblikken op een intens proces en komen daarover vertellen. 

  • Praktijkverhaal: 'Over de Zulle' 
  • Spreker: Paul Meersman, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
  • Gespreksleiding: Inge Van de Walle, Demos vzw

TAFEL 2: Handvaten voor samenwerking tussen lokale besturen en armoedeverenigingen

Melissa Bosmans (Provincie Limburg) deed in 2008 een onderzoek  bij negen Limburgse armoedeverenigingen en de lokale besturen waar deze gevestigd zijn in het kader van de samenwerking rond het lokaal sociaal beleid. Het onderzoek peilde naar de verschillende ondersteuningsvormen en samenwerkingsverbanden. Vanuit dit onderzoek geeft Melissa in deze praktijktafel handvaten mee om een vruchtbare samenwerking op te zetten tussen lokale besturen en armoedeverenigingen. Ze doet samen Rudy Lauwers van de vereniging Warm Hart die een bijdrage vanuit de praktijk levert.

  • Praktijkverhaal: Samenwerking tussen lokale besturen en armoedeverenigingen
  • Spreker: Melissa Bosmans, Provincie Limburg en Rudy Lauwers, Warm Hart, een Vereniging waar Armen het Woord Nemen
  • Gespreksleiding: Karen Maes, Fonds Vrijetijdsparticipatie

TAFEL 3: Samenwerking bovenlokale partners

Iedereen heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om mensen met een laag inkomen dit recht ook te gunnen, werd er in Halle een kortingspas bedacht. De dienst Vrije Tijd, het OCMW en verschillende welzijnspartners (CAW, buurtwerk…) uit Halle hebben de koppen bij elkaar gestoken. Met o.a. de Kom!pas als resultaat. Aan deze tafel gaan we dieper in op het proces: de aanzet tot een intersectorale samenwerking, de kritische succesfactoren om een lokaal netwerk dynamisch te houden, de meerwaarde van partners buiten het lokaal bestuur.

  • Praktijkverhaal: Lokaal netwerk Halle
  • Spreker: Ward Kerckhof, directeur Vrije Tijd Halle 
  • Gespreksleiding: Tatjana Van Driessche, Demos vzw