Warning message

Submissions for this form are closed.

Lokale netwerken blijven werken! Demos' netwerkmoment voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

item_left

netwerkmoment lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

item_right

Lokale netwerken blijven werken! Demos' netwerkmoment voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

Studiedag
Fri - 07/11/2014 - 09:30 to 16:00

79 lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede staan er momenteel op de teller. En na 1 oktober (de deadline voor het indienen van nieuwe afsprakennota’s) komen er wellicht nog gegadigden bij. Demos brengt op vrijdag 7 november alle netwerken samen in Gent voor een ontmoeting en het uitwisselen van expertise. 

Het belang van de lokale netwerken kan niet onderschat worden. Zeker in de huidige beleidsontwikkelingen. Het lokaal vrijetijdsbeleid zal andere vormen gaan aannemen. De middelen voor cultuur, jeugd en sport die nu nog geoormerkt zijn, zullen op termijn opgaan in de algemene kas van de gemeente. Een focus op kansengroepen is lang niet verzekerd. Reden te meer om de samenwerking te versterken en samen de contouren naar een sociaal vrijetijdsbeleid op maat van elke gemeente. 

netwerkmoment lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

Datum: vrijdag 7 november 2014
Start-stop: 09:00 tot 17:00 (incl. onthaal en eindreceptie)
Locatie: Bij’ de Vieze Gasten + Trafiek vzw (Brugse Poort - Haspelstraat 31, 9000 Gent)
Kostprijs: Gratis, mits online inschrijving onderaan deze pagina
Voor wie: trekkers van de bestaande lokale netwerken, partners van de bestaande lokale netwerken (OCMW, vrijetijdsdiensten, armoede-organisaties), geïnteresseerde gemeenten zonder lokaal netwerk, collega’s uit sport, jeugd, cultuur en armoedesector, collega’s uit de integratiesector of -dienst. 
Doelstelling: elkaar en elkaars netwerken leren kennen, inspiratie opdoen en nieuwe perspectieven verkennen, handvaten ontwikkelen voor een sociaal lokaal vrijetijdsbeleid
Inschrijven: is niet meer mogelijk

Programma

09:00  Onthaal en koffie
09:30 - 10:00 Kick-off. Een stand van zaken uit 79 netwerken (Demos vzw )
10:00 - 10:15 Uitdagingen voor een lokaal sociaal vrijetijdsbeleid (Marleen Platteau, kabinet Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
10:15 - 10:45 Werken aan netwerken tegen armoede (Peter Raeymaeckers, Oases, Antwerpen)
In de context van armoedebestrijding zijn netwerken vaak verbonden met een ‘inclusieve’ of ‘integrale’ aanpak. ‘Samen staan we sterker’ lijkt het motto te zijn van diverse initiatieven die op het lokale niveau in een netwerk van hulpverleningsorganisaties de strijd aangaan tegen armoede, kinderarmoede de wereld uithelpen of sociaal innovatieve projecten uit de grond willen stampen. Al deze initiatieven moeten vertrekken vanuit een goed begrip van netwerken. Wat zijn netwerken? Hoe werken ze? Wanneer zijn ze succesvol?
10:45 - 11:00 Koffiepauze
11:00 - 12:00 Werksessie 1
12:00 - 13:00 Werksessie 2
13:00 - 14:00 Lunch & netwerkmoment
14:00 - 15:00 Werksessie 3
15:00 - 16:00 Werksessie 4
16u00 - 17:00 Slotbeschouwing (Annelies Storms, schepen van Cultuur Gent) & receptie 

Inhouden werksessies

We werken op de netwerkdag op vier thema’s: (1) een sociaal vrijetijdsbeleid, (2) jeugd, (3) cultuur en (4) superdiversiteit. De input voor deze sessies komt ofwel vanuit lokale praktijken of vanuit de expertise die Demos-medewerkers opbouwden tijdens diverse trajecten. De sessies ‘Jeugd en armoede’ en ‘Cultuur en nabijheid’ lopen door over twee werksessies. Om de thema’s aan te brengen hanteren we drie verschillende aanpakken: een praktijktafel, een doordenksessie en een strategische sessie met handvaten voor trekkers van lokale netwerken. Deelnemers kunnen aan verschillende sessies deelnemen. Download hier het programmaoverzicht.

 

Doorlopend

- Meet & greet met diverse organisaties zoals Cultuurnet,  Fonds Vrijetijdsparticipatie, Steunpunt vakantieparticipatie, Netwerk tegen armoede, Welzijnszorg…. 
- Boekenstand Demos 

Inschrijven

inschrijven