Oh nee, vakantie! Praktijktafel over vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren

item_left

Oh nee, vakantie! Praktijktafel over vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren

item_right

Oh nee, vakantie! Praktijktafel over vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren

Fri - 31/03/2017 -
09:30 to 12:30

Vakantie moet voor iedereen een zalige en zorgeloze tijd kunnen zijn. Daarom organiseren we op vrijdagvoormiddag 31 maart een praktijktafel over de vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren. Plaats van afspraak is K22 (Casa Rosa) in Gent.

Oh nee, vakantie! Praktijktafel over vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren

Context van deze praktijktafel

De zomervakantie, dat is voor kinderen en jongeren toch een zalige en zorgeloze tijd? Maar is dat ook de realiteit voor alle kinderen en jongeren?
Heel wat jeugd(werk)initiatieven zetten met hun aanbod expliciet in op de vakantietijd (speelpleinen, grabbelpas en swap, vakanties, sportweken...), en hetzelfde geldt ook voor actoren uit sport  en cultuur. Tegelijk is er een grote vraag bij kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen om de lange vakantieperiode op een betekenisvolle manier te overbruggen. Het gaat om kinderen en jongeren wiens vakantie er misschien anders uitziet dan het doorsnee plaatje. Omdat ze een beperking hebben of omdat ze opgroeien in armoede en sociale uitsluiting of met een etnisch-cultureel diverse achtergrond…

Demos lanceerde in november 2013 een oproep naar organisaties die betrokken zijn op de vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren. Meer dan 100 organisaties reageerden op deze oproep. Met de input vanuit zes uitgebreide praktijkbezoeken en vanuit literatuuronderzoek organiseerde Demos een rondetafelgesprek over dit thema in december 2013. Demos diepte het thema verder uit met een beperkte enquête en twee praktijktafels voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. Demos rondt zijn traject af in 2017 met beleidsaanbevelingen naar diverse overheden en een praktijktafel voor lokale netwerken. 

Hoe kunnen we beter inzetten op een kwaliteitsvol vakantieaanbod voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Welke drempels, opportuniteiten en moeilijkheden dienen zich aan op lokaal niveau? Welke samenwerkingen zijn er mogelijk? Welke algemene bevindingen maken we en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wat is de rol van de lokale netwerken in dit verhaal? 

Opzet praktijktafel

Kris De Visscher (Demos) presenteert in de inleiding kort de resultaten van het traject Oh nee, vakantie. Astrid De Bruycker (Demos) licht de aanbevelingen toe waar je lokaal mee aan de slag kan gaan om vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen. Daarna is het de beurt aan de praktijk: in twee rondes van ongeveer een uur komen drie praktijktafels aan bod. Deelnemers kunnen zo aanschuiven bij twee praktijktafels. 

De tafels

  • Praktijktafel 1: Vinger aan de wijk in Heist-op-den-Berg

In Heist-op-den Berg hebben ze het outreachend werken goed in de vingers. Niels Goris, de buurtprojectwerker, trekt de wijk in om te observeren en onderzoeken wat kinderen en jongeren willen doen in hun vrije tijd en vakantie. Op basis daarvan komt er een aangepast of nieuw jeugdwerkaanbod. In kwetsbare wijken worden er open workshops georganiseerd waar heel wat kinderen hun gading vinden. Een op stapel staande samenwerking met het lokaal opvanginitiatief moet ook minderjarige nieuwkomers van een portie vakantie-aanbod voorzien. Er is ook de speelkoffer. Dat is een koffer met spelmateriaal die naar een (speel)pleintje in je buurt komt. Kinderen van 4 tot 14 jaar mogen komen spelen, samen met andere kinderen uit de buurt. 

Spreker: Niels Goris - buurtprojectwerker jeugddienst
 

  • Praktijktafel 2: Samenwerken met onderwijs in Gent

Brugfiguren in Gent zorgen voor een goede communicatie op school, tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, ook kwetsbare of anderstalige ouders die vaak niet vertrouwd zijn met het schoolsysteem. Zij spelen ook een belangrijke rol in het toeleiden van kinderen naar het vrijetijdsaanbod. Ze kennen de gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben vaak persoonlijk. Jeugddienst Gent werkt samen met intermediairen zoals de brugfiguren om het vakantie-aanbod bekend te maken. Voor elke vakantie wordt er een overzicht van het laagdrempelig vakantieaanbod doorgestuurd naar vrijwilligers en professionelen die in nauw contact staan met gezinnen in armoede. Naast de infobalie waar mensen zelf terecht kunnen met al hun vragen over vrijetijd, gaat de jeugddienst ook naar scholen en verenigingen om aan de hand van filmpjes (in verschillende talen) ouders meer inzicht te geven in wat het vakantie-aanbod inhoudt.

Spreker: Joke Waelput, jeugddienst Gent en Ingeborg Lierman, Onderwijsontwikkelaar Ouderbetrokkenheid en Brede School

  • Praktijktafel 3: Een intersectoraal vakantie-aanbod in Beveren

'Vakantietoppers' is een initiatief van de gemeente Beveren en biedt een hele reeks aan activiteiten voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs tijdens de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie. Het is een unieke samenwerking van verschillende gemeentelijke diensten (Jeugddienst, Sportdienst, Groendienst, Bib Beveren en Cultuurcentrum Ter Vesten). Voor heel wat activiteiten wordt ook samengewerkt met externe partners. Daarnaast is er "ZOEM". Ouders van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vinden niet zo gemakkelijk een aangepast aanbod voor de vrijetijdsbeleving van hun kinderen. Onder het label "ZOEM" organiseren verschillende gemeentelijke diensten op regelmatige basis activiteiten voor kinderen met een beperking in samenwerking met KVG.

Spreker: Amelie Van Hul, jeugddienst Beveren 

Praktisch 

Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisaties, vrijetijdsaanbieders, OCMW's, verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels, CAW's, basiseducatie, samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
Datum: vrijdag 31 maart 2017
Start - Stop: 9u30 tot 12u30 (onthaal vanaf 9u)
Locatie: K 22 (Casa Rosa)
Adres: Kammerstraat 22, 9000 Gent (vlakbij Vrijdagsmarkt)  
Deelnemen: 25 euro
Inschrijven: via het online formulier onderaan deze pagina. 

Dagverloop

09u00  Onthaal en koffie
09u30  Plenaire inleiding
10u15 Eerste ronde praktijktafel
11u15  Pauze
11u30  Tweede ronde praktijktafel
12u30  Broodjeslunch en netwerkmoment

Inschrijven

inschrijven