Warning message

Submissions for this form are closed.

Sport breekt uit - Praktijktafel over sociaal-sportieve praktijken

item_left

item_right

Sport breekt uit - Praktijktafel over sociaal-sportieve praktijken

Praktijktafel
Fri - 20/10/2017 -
09:30 to 13:00

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert Demos de praktijktafel 'Sport breekt uit' over sociaal-sportieve praktijken. Dit gaat door bij City Pirates op de Antwerpse Linkeroever.

Context

Het traditionele beeld van ‘dé sportclub’ en haar recepten hebben hun waarde, maar staan - zeker in onze steden - onder druk. Je kan van vrijwilligers niet verwachten dat ze zich vlot oriënteren op uitdagingen zoals armoede en diversiteit. Toch is het mogelijk. Clubs transformeren en innoveren. Een nieuw soort sportprofessional staat op. En steeds meer sportdiensten hebben oog voor zowel de sociale als de sportieve rol van sportaanbieders.
 
Tijdens deze praktijktafel gaan we in op grotere tendensen binnen het sportlandschap. We duiden veranderingen en de uitdagingen die ze ons stellen. We gaan na hoe sportdiensten en sportaanbieders binnen een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kunnen inspelen op deze uitdagingen.  Hoe brengen we sociale ambities en specifieke ondersteuningsnoden samen om sportkansen van kwetsbare groepen te vergroten?

Programma

Pieter Smets (Demos) presenteert in de inleiding de krijtlijnen van het essay waarop hij zijn blogreeks baseert. Daarin bundelt hij zijn ervaringen met sociaal-sportieve praktijken. Daarna is het de beurt aan de praktijk: in twee rondes van ongeveer een uur komen drie praktijktafels aan bod. Deelnemers kunnen zo aanschuiven bij twee praktijktafels.

De tafels

Praktijktafel 1: SC Merksem vervelt tot City Pirates

Voetbalclub City Pirates Antwerpen is vandaag een grote sociaal-sportieve voetbalclub, maar dat was niet altijd zo. De club heette oorspronkelijk SC Merksem en kampte in 2004 met grote problemen. Het ledenaantal slonk, er waren problemen bij de vrijwilligers en de clubkas kon niet meer worden gespijsd. Een nieuwe voorzitter besefte dat de oplossing erin lag om zich meer te enten op de buurt. Het sociale project van deze club startte hier. Vandaag is de club een schoolvoorbeeld van een klassieke sportclub die zich omvormde tot een sociaal-sportief project dat niet meer in een keurslijf is te plaatsen. Het is geen klassieke sportclub meer, maar evenmin is het louter een sociale werking. In het geleidelijke aanpassingsproces kreeg de club zelfs een nieuwe naam: City Pirates Antwerpen. Om dit sociale potentieel te maximaliseren zijn er vier professionele werkkrachten in de club. Ze hebben een veelzijdige job. We zoomen in op hoe deze professionals dagelijks creatief aan de slag gaan met het tackelen van uitdagingen zoals armoede, infrastructuurproblemen en diversiteitsuitdagingen. Het resulteert in een brede waaier aan sociaal-sportieve projecten.

Spreker: Oscar Coppieters

Praktijktafel 2: Sportdienst Kortrijk op de bres voor sociaal-sportieve praktijken

De sportdienst van Kortrijk heeft veel ervaring in het ondersteunen van sociaal-sportieve praktijken. Leslie Ramboer is buurtsportcoördinator en werkt halftijds ook aan participatie van mensen in armoede. Drie jaar geleden kreeg ze binnen haar takenpakket de tijd om alle sportclubs te bezoeken en te bekijken hoe ze hen kan ondersteunen in hun werking en acties naar kwetsbare groepen. Leslie is in de praktijk van Kortrijk een brugfiguur tussen de mensen die drempels ervaren en de sport(club). Waar nodig gaat zij mee met de betrokkene naar de sportclub voor een eerste kennismaking. Verder werkt zij met de sportdienst drempelverlagende systemen uit die de financiële toegankelijkheid naar de sport(club) vergroten, zoals een systeem van tussenkomsten in het lidgeld en een sportkledijfonds. Daarnaast is Leslie ook halftijds aan de slag als communitymanager bij KV Kortrijk om de sociale pijler van de voetbalclub uit te bouwen.

Spreker: Leslie Ramboer, sportdienst Kortrijk

Praktijktafel 3: Buursport Wetteren lanceert initiaties boksen

Wetteren is, samen met zes andere gemeenten, pilootgemeente van een nieuw project van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) rond toeleiding van minder kansrijke jongeren naar buurtsport met het oog op sportparticipatie. Het ISB zorgt ook voor de nodige ondersteuning via een projectmedewerker en voorziet in een vijftal evaluatiemomenten. Uit een rondvraag die Wetteren deed bij kinderen en jongeren werden voetbal en boksen als populairste sporten geciteerd. Het project zet eerst in op drie proeflessen. Bij Buurtsport Wetteren ligt het accent op het plezier van bewegen en elkaar ontmoeten. Competitie is geen hoofdzaak, maar kan er uit voortvloeien. Het neemt niet weg dat er professionele trainers zijn om de sessies te geven.

Spreker: Alejandra Diericx, Buurtsport Wetteren, Roel Noukens, ISB.

Praktisch 

Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
Datum: vrijdag 20 oktober 2017
Start - Stop: 9u30 tot 13u (onthaal vanaf 9u30)
Locatie: City Pirates op Linkeroever.

Adres: Charles De Costerlaan 50, 2050 Antwerpen. Als je in Antwerpen-centraal aankomt met de trein, kan je de bus 36 aan de Rooseveltplaats nemen bij perron 24 en afstappen aan halte Vermeylenlaan. De busrit duurt ongeveer 10 minuten.Voor wie met de auto komt is er parkeerplaats bij de locatie.

Deelnemen: 25 euro (broodjes inbegrepen)
Inschrijven: mogelijk tot en met 18 oktober 2017 via het online formulier onderaan deze pagina.

Dagverloop

09u30 Onthaal en koffie
10u00 Plenaire inleiding
10u30 Eerste ronde praktijktafel
11u30 Pauze
11u45 Tweede ronde praktijktafel
12u45 Broodjeslunch en netwerkmoment

inschrijven