Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad

item_left

foto_c_stad_gent

item_right

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad

Studiedag
Tue - 27/09/2016 - 13:00 to 16:30

Op 27 september 2016 geeft minister van Jeugd Sven Gatz het startschot voor het traject Jeugdwerk in de Stad. Met het traject wil de Afdeling Jeugd de troeven van en uitdagingen voor het stedelijke jeugdwerk in beeld brengen. Centraal daarbij staat de uitwisseling tussen het jeugdwerk en de steden.

Een jaar lang zet de Afdeling Jeugd samen met verschillende partners een aantal initiatieven op. Een jaar van uitwisselen en ideeën opdoen, een jaar om over de grenzen van je eigen vereniging of stad te kijken, uitdagingen te herkennen, initiatieven te (her)ontdekken en te vernieuwen.

Het traject start op 27 september in Brussel en laten jou dan meteen aan het woord. We presenteren een aantal cijfers en laten je daarover in debat gaan met de minister en enkele experten. Daarna kun je deelnemen aan één van de zes workshops. Samen proberen we de focus scherp te stellen voor de komende initiatieven en voor de internationale conferentie van november 2017, meteen het sluitstuk van dit traject. Stap je graag mee in het traject? Kom dan op 27 september naar Brussel.

foto_c_stad_gent

Waarom een traject rond jeugdwerk in de stad?

De Vlaamse steden staan het komende decennium voor grote uitdagingen. Door vergroening (groei van gezinnen met kinderen), gezinsverdunning en buitenlandse migratie is er nood aan bijkomende infrastructuur. Steden moeten bovendien een kordaat antwoord zien te vinden op de toenemende diversiteit. Die fenomenen zullen zich in elke stad op een andere manier en in verschillende verhoudingen voordoen, niet alleen in de centrumsteden maar ook in de provinciale steden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stedelijke kernen zijn vaak een bron van nieuwe ideeën en creatieve breinen, van het out-of-the-boxdenken en -doen. Daarvan zijn in heel wat steden ook binnen het jeugdwerk voorbeelden te vinden. Bovendien blijkt uit het laatste Cijferboek Jeugd (2015) dat het jeugdwerk dat in de stad aanwezig is, toch wel wat evoluties ondergaat in de meer verstedelijkte kernen.

We zijn er dan ook van overtuigd dat het jeugdwerk meer dan één rol kan spelen om de stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. We geloven bovendien dat het jeugdwerk heel wat troeven in huis heeft om de dromen en noden van kinderen mee naar boven te halen. Wat die rollen en troeven zijn, willen we in dit traject proberen te achterhalen, aan de hand van de volgende drie kernvragen:

  • Welke stedelijke jeugdwerkinitiatieven werken en slaan aan bij kinderen en jongeren?
  • Welke antwoorden kan het jeugdwerk bieden op de vele stedelijke uitdagingen?
  • Welke ondersteuning heeft het stedelijke jeugdwerk nodig?

Programma

13u00 - 13u30: Onthaal met koffie en thee

13u30 - 13u45: Minister van Jeugd Sven Gatz stelt het traject voor

13u45 - 14u30: De realiteit achter de cijfers: interactief debat met de minister en enkele experten

We hebben bestaande cijfers en onderzoeken met een stedelijke bril bekeken en de cijfers en resultaten in een kleine publicatie verzameld. In een interactief debat met de minister en enkele experten gaan we op zoek naar de realiteit achter de cijfers. Wat kunnen ze betekenen voor het jeugdwerk in de stad?

14u30 - 15u00: Koffiepauze

15u00 - 16u30: Aan de slag.

We zoomen in op een aantal topics die doorheen het hele traject aan bod zullen komen en halen relevante elementen naar boven. We hopen je zo te prikkelen om over dit thema verder na te denken of initiatieven te nemen in je eigen organisatie of stad.

  • Divers jeugdwerk: Neen, dit is geen nieuw thema. De laatste maanden is er hard aan gewerkt, onder meer via het Burgerkabinet Jeugd, de ronde tafels diversiteit en de nota diversiteit van De Ambrassade. We proberen een stap verder te zetten en te kijken hoe er concrete veranderingen kunnen gerealiseerd worden binnen het jeugdwerk in een stedelijke context.
  • Stedelijk jeugdwerk: Het jeugdwerk in een stad moet verstedelijken. Wat houdt dat precies in? Doen we al niet van alles? Moeten we onze werking drastisch omgooien of vooral rekening houden met een aantal specifieke factoren? Hoe kunnen het jeugdwerk en de steden hiermee aan de slag gaan?
  • Kwaliteitsvol jeugdwerk: In de Europese context is kwaliteitsvol jeugdwerk al een tijdje een belangrijk topic. Vorig jaar probeerde een divers samengestelde expertengroep een aantal antwoorden te formuleren. Welke elementen bevat dit kwaliteitskader en hoe kunnen we deze elementen ook meenemen bij de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol jeugdwerk in onze Vlaamse steden?
  • Aandacht voor jeugdwerk: Een aantal steden hebben reeds het label 'kindvriendelijke stad'. Het label erkent steden en gemeenten die de naleving van álle rechten van het kind, zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, hoog in het vaandel dragen. Zijn ook de rechten van het kind in de vrijetijdsbeleving hierin meegenomen? Op welke manier? Welke rol speelt het jeugdwerk hierin?
  • Vernieuwend jeugdwerk: Stedelijke kernen zijn vaak een bron van creatieve ideeën, het out-of-the-boxdenken en -doen. Voor een stadsbestuur is het fijn om nieuwe initiatieven te zien opborrelen, maar hoe ga je daar dan mee om in tijden van besparingen en prioriteiten? Hoe kun je bottom-up-initiatieven ondersteunen en hoe geef je die een plaats in het bestaande ondersteuningskader?
  • Toegankelijk jeugdwerk: 'We staan open voor iedereen'. Dat is makkelijk gezegd. Maar hoe kun je als stad of als organisatie je activiteiten ook in de realiteit toegankelijker maken en zo stedelijk jeugdwerk voor allen mogelijk maken?

Praktisch

Wanneer? 27 september 2016, van 13u00 tot 16u30

Waar? Koninklijke Bibliotheek Brussel, Kunstberg/Keizerslaan 4, 1000 Brussel. Info over bereikbaarheid

Voor wie? Stedelijke jeugdwerkers, stedelijke jeugddienstmedewerkers, schepenen van Jeugd

Hoe inschrijven? Via het online inschrijvingsformulier via deze link. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 22 september 2016