Studiedag participatie-samenleving van VFG

item_left

item_right

Studiedag participatie-samenleving van VFG

Studiedag
Mon - 12/06/2017 -
13:00 to 16:45

Onze maatschappij evolueert langzaam maar zeker naar een participatiesamenleving. Een mooi principe. Een samenleving waarin iedereen mee telt. Maar kan iedereen wel participeren? Vereniging Personen met een Handicap vzw bekijkt deze (r)evolutie kritisch op een studienamiddag op 12 juni in het Vlaams Parlement. En dit samen met partners S-Plus​ en VIVA-SVV. ​

Programma

12.00 uur: Onthaal en lunch

13.00 uur: Welkomstwoord door Dhr. Paul Callewaert, Algemeen Secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten.

13.10 uur: Deelnemen aan de maatschappij, onze caféploeg stelt zich voor.

De VFG-caféploeg kende haar vuurdoop op het Festival van de Gelijkheid maar groeide ondertussen uit tot een vaste waarde binnen de VFG-werking. Een mooi voorbeeld van hoe participatie wordt omgezet in de praktijk.  

13.15 uur: Van zorg-, naar participatie- naar burn-outsamenleving? Prof. Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht)

De participatiesamenleving kan zich ontwikkelen in twee verschillende richtingen. Als wordt vastgehouden aan het arbeidsethos van de klassieke verzorgingsstaat, lopen we het risico terecht te komen in een burn-outsamenleving. Hierin zullen velen bezwijken onder het juk van een dubbele belasting: betaalde arbeid en daarbij nog een niet aflatende reeks zorgtaken. Als het strakke arbeidsethos wordt losgelaten, komen we terecht in een situatie van lief communisme, in een deeleconomie waarin mensen elkaar helpen, diensten ruilen en waarin velen alleen zo nu en dan eens een beetje geld verdienen. Prof. Trappenburg gaat dieper in op deze twee varianten en wat dit zal betekenen voor hulpverleners.

13.45 uur: Participatie bij kwetsbare doelgroepen

 • Van ouderenzorg in de samenleving naar ouderenzorg door de samenleving - Prof. Liesbeth De Donder (VUB)
  De afgelopen jaren trokken verschillende projecten rond ouderenzorginnovatie voluit de kar van de lokale woonomgeving. De buurt is immers dé plaats waar formele zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, burenhulp en zorgvragers elkaar vinden. Participatie ten top in je eigen buurt. Prof. De Donder belicht de belangrijkste ‘lessons learned’ en geeft enkele reflecties over de mogelijkheden en grenzen, over de rol die ouderen zelf (kunnen) spelen en het belang van beeldvorming en feest.​
   
 • Prof. Geert Van Hove (UGent) over participatie bij personen met een handicap
   
 • Armoede in de participatiesamenleving: valt participatie los te koppelen van ongelijkheid? - Prof. Wim Van Lancker (UA)
  ​Zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid. Wat kunnen deze pijlers van de participatiesamenleving betekenen voor mensen die in armoede leven? Leidt het tot betere uitkomsten voor mensen in armoede, of net niet? Hoe komt dat? En wat als je niet wil participeren? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland zal Wim Van Lancker in deze lezing betogen dat participatie aan de samenleving niet los kan worden gezien van ongelijkheid in de samenleving, en ter discussie stellen wat dit betekent voor de idee van de participatiesamenleving in de context van armoede.​

14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Participatie in de praktijk

 • Workshop 1: De cultuurscan, cultuurparticipatie bij ouderen (Veerle Quirijnen, Vlaamse Ouderenraad)
  De cultuurscan is een handig instrument dat lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, ambtenaren van steden of gemeenten, werknemers van culturele, welzijns- of zorgorganisaties en andere geïnteresseerden helpt om positieve en minder goede cultuurervaringen te verzamelen. Is het cultuuraanbod ouderenproof? Is er een ouderenbewustzijn bij culturele sprekers? Krijgen ouderen voldoende creatie- en toonkansen? Met de cultuurscan ga jij op onderzoek.
   
 • Workshop 2: Plan P, een creatief stappenplan voor meer inspraak voor personen met een verstandelijke handicap en hun omgeving (Onze Nieuwe Toekomst)
  Onze Nieuwe Toekomst vzw ontwikkelde Plan P, een creatief pakket voor personen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Het is een stappenplan met creatieve technieken dat jou kan helpen iets te veranderen en te verbeteren in je omgeving.Tijdens deze workshop stellen de mensen van Onze Nieuwe Toekomst u dit stappen plan graag voor.
   
 • Workshop 3: Participatie bij mensen in armoede
  Een ervaringsdeskundige geeft meer inzicht in sociale uitsluiting, de effecten daarvan op participatie van mensen in armoede en hoe we hiermee kunnen omgaan.

​15.45 uur: Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen aan het woord
16.15 uur: Afsluiting door stand-upcomedian Bert Gabriëls
16.45 uur: Receptie 

 Praktische info

​Datum: maandag 12 juni 2017 van 12.00 tot 16.45 uur.
Locatie: Vlaams Parlement, De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. 
Prijs: deelnemen aan de studiedag kost € 45. Voor leden van VFG of S-Plus of een VIV​A-SVV​ afdeling is deelname gratis. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging met betaaluitnodiging (tenzij je lid bent en gratis kan deelnemen).​ Schrijf je hier in.
Toegankelijkheid: de locatie is optimaal toegankelijk. Tijdens de studiedag is ringleiding voorzien. Laat bij je inschrijving weten of je gebruik wil maken van extra hulpmiddelen(en) en/of assistentie.