Vormingsdag JEUGDWERK VOOR ALLEN

item_left

foto(c)stampmedia

item_right

Vormingsdag JEUGDWERK VOOR ALLEN

Studiedag
Tue - 07/11/2017 - 13:45 to 21:00

Voor Jeugdwerk voor Allen (JWVA) de stap zet naar Vlaanderen, willen ze er in Oost -Vlaanderen nog een lap op geven. Naast een aanbod voor vrijwilligers, werkte JWVA ook een vormingsaanbod uit voor beroepskrachten. Een lekker stukje taart, een hartig broodje en fijn gezelschap maken de dag compleet. De dag is opgedeeld in 2 delen met in de namiddag: vormingen gericht op professionele jeugdwerkers, jeugd- en vrijetijdsambtenaren en lokale beleidsmakers. 's Avonds zijn er vormingen gericht op vrijwillige jeugdwerkers (speelplein(hoofd)animatoren, jeugdbewegingsleiding, jeugdhuisvrijwilligers...). Als je interesse hebt, ben je welkom op beide delen.

foto(c)stampmedia

Praktisch

Organisator: Jeugdwerk Voor Allen (JWVA)

Datum: Dinsdag 7 november 2017

Locatie: Casa Rosa, Kammerstraat 22, Gent

Prijs: gratis

Programma:

13.45: Onthaal
14.00: Start vormingen
16.00: Taart, koffie en inspiratie

18.00: Broodjes en inspiratie
19.00: Start vormingen
21.00: Einde

Weet je welke sessie je wil volgen? Hier kan je inschrijven

Namiddagsessies:

Je kan kiezen uit deze drie sessies

(1) Referentiekaders: train de trainer sessie

Met ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ ga je op een speelse en interactieve manier aan de slag met verschillende referentiekaders, ook wel de verschillende ‘brillen’ die iemand op heeft. Je wordt je bewust van zowel je eigen bril, als die van alle andere jeugdwerkers én kinderen in je jeugdwerking. Het doel: je zo goed mogelijk inleven in de verschillende situaties en een BRILjant jeugdwerker worden! In deze vorming leer je hoe je het spel gebruikt en zelf kan begeleiden bij je lokale werkingen (speelplein, jeugdraad, leidingsploeg jeugdbeweging…). Je krijgt een gratis exemplaar mee naar huis. 

Door Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Jonas Van Laere (Groep intro)

(2) Thema diversiteit op de agenda in je organisatie. Over veranderingsprocessen en draagvlak creëren.

Wanneer je ervoor kiest om het thema diversiteit structureel op te nemen in je organisatie kun je dit niet alleen. Bij het sleutelen aan de doelstellingen van je organisatie heb je gedragenheid nodig om een veranderingsproces op te starten. In deze sessie nemen we veranderingsprocessen onder de loep aan de hand van enkele theoretische kaders. We gaan na welke rol jij kan spelen in dit proces en hoe je je organisatie op sleeptouw kan nemen. 

Door Dimi Haezebrouck (vzw Oranje)

(3) Voorstelling onderzoek: Jeugdwelzijn in Oudenaarde

Deze sessie richt zich op jeugdconsulenten, vrijetijdscoördinatoren en schepenen. Hoe manifesteert maatschappelijke kwetsbaarheid zich voor kinderen, jongeren en gezinnen in jouw gemeente? Hoe kunnen lokale diensten en andere actoren die op het terrein actief zijn de spiraal van maatschappelijke kwetsing terugschroeven? Aan de hand van een praktijkgericht belevingsonderzoek geven we een aantal aanbevelingen voor de uitbouw van een lokaal emancipatorisch welzijnsbeleid.  Daarnaast lichten we toe hoe we aan de slag gingen in Oudenaarde. Waar de focus lag op  een vindplaatsgerichte jongerenbevraging en een bevraging van het lokaal werkveld.   

Door Ann Martens (Uit de Marge - CMGJ)

Taart en koffie

Na de vormingen praten we nog na met taart en koffie. We geven een overzicht van alle producten die Jeugdwerk voor Allen de afgelopen jaren ontwikkelde en hoe je er lokaal mee aan de slag kan.

Avondsessies

Vanaf 18u ben je welkom voor een broodje. We geven ook een overzicht van alle producten die Jeugdwerk voor Allen de afgelopen jaren ontwikkelde en hoe je er in je werking mee aan de slag kan.

Om 19u starten de vormingen. Je kan kiezen uit deze drie sessies: 

(1) Samen één: betrek vluchtelingen in je werking

Kinderen met een vluchtverhaal zijn in de eerste plaats kinderen. En kinderen willen spelen! Maar zijn ze ook welkom op jouw speelplein of in jouw jeugdbeweging? 

Ontdek praktische tips over hoe je kinderen en jongeren met een vluchtverhaal kan vinden, bereiken en motiveren. 

Door Tumult vzw

(2) Referentiekaders: train de trainer sessie

Met ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ ga je op een speelse en interactieve manier aan de slag met verschillende referentiekaders, ook wel de verschillende ‘brillen’ die iemand op heeft. Je wordt je bewust van zowel je eigen bril, als die van alle andere jeugdwerkers én kinderen in je jeugdwerking. Het doel: je zo goed mogelijk inleven in de verschillende situaties en een BRILjant jeugdwerker worden! In deze vorming leer je hoe je het spel gebruikt en zelf kan begeleiden bij je eigen leidingsploeg. Je krijgt een gratis exemplaar mee naar huis.

Door Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Jonas Van Laere (Groep intro)

(3) Ieders mening telt!

Wat vinden de kinderen eigenlijk van de spelen die we doen? Gaan ouders akkoord met de kostprijs voor activiteiten die ze moeten betalen? Hoe denken buren over onze jeugdwerking? In deze sessie komen we te weten hoe we inspraak en participatie kunnen creëren en wat de meerwaarde er van is. We maken kennis met enkele participatiemethodieken en kijken samen hoe we deze kunnen toepassen, zodat iedereen, ook de meest kwetsbare ouders en deelnemers betrokken worden.

Door Katelijne Risteyne en Jolien Michiels (vzw Oranje)

Weet je welke sessie je wil volgen? Hier kan je inschrijven