Warning message

Submissions for this form are closed.

Vormingstraject Ruimte Maken - 2019

item_left

foto(c)invited_dannywillems

item_right

Vormingstraject Ruimte Maken - 2019

Vormingstraject
Mon - 06/05/2019 - 09:30 to Tue - 10/12/2019 - 16:30

Je werkt binnen jeugdwerk, sport of cultuur en dat is meer dan een job, het is een passie die je graag deelt met zoveel mogelijk mensen. En zeker met die groepen die je nu nog niet (voldoende) bereikt. Je neemt dan ook graag de taak en het engagement op om een diverser publiek te bereiken. Je zet allerlei acties op, maar niet altijd met het effect waar je op hoopt. Met dit vormingsstraject pakken we samen de complexe en moeilijke zoektocht aan om participatie vorm te geven. 

Sommige groepen blijven buiten bereik, de resultaten zijn te vaak vluchtig, fragmentair en weinig duurzaam. Zo eenvoudig is participatie niet en toveroplossingen bestaan niet. Maar er bestaan wel degelijk mogelijkheden om een diverser publiek te bereiken. We willen je in dit vormingstraject stimuleren om anders te werk te gaan. In plaats van je hoofd te breken over toeleiding naar je aanbod, komt het erop neer om in je werking ruimte te maken voor verschil. 

(Lees verder onder de afbeelding)

foto(c)invited_dannywillems

De gangbare redenering moet hier omgedraaid worden: niet vertrekken vanuit het bestaande aanbod en de eigen vanzelfsprekendheden, maar vanuit de noden en verwachtingen van het publiek dat je voor ogen hebt. Zij zijn de beste gids om te ontdekken wat werkt en wat niet.

Hun input verzamel je best via een diepgaand en duurzaam proces, waarin je niet over maar mét je publiek praat. Net dat willen we je leren in dit vormingstraject door kaders en werkvormen aan te reiken, maar ook door uitwisseling op te zetten en ondersteuning aan te bieden. We baseren ons op onze LCD-methode voor participatief projectwerk. Deze methode vormt ook de ruggengraat van ons traject: we gaan van Luisteren over Creëren naar Doen.

Het traject in een notendop

In het traject maken we een onderscheid tussen INPUT en INTERVISIE. Tijdens de INPUT momenten mag je als deelnemer inhoud verwachten die door Demos en andere organisaties wordt aangedragen. Op de INTERVISIE momenten gaan we na hoe het lukt om de input toe te passen in de praktijk.

Het luik INPUT bestaat uit twee delen. Het eerste deel start met een tweedaagse. Op dag 1 geven we je visie en kaders mee, maar gaan we ook dieper in op onderliggende machtsverhoudingen en overtuigingen die een invloed uitoefenen op de keuzes die je maakt. We toetsen dit ook aan de expertise van ervaren praktijkwerkers, want ’s avonds zetten we ontmoetingen op met organisaties die werkzaam zijn in de buurt.

Tijdens dag 2 staan we stil bij je uitgangspositie, dromen en doelen. Een aparte derde vormingsdag sluit het eerste deel input af. Tijdens deze dag leggen we je uit hoe je een betere relatie opbouwt met de eindgebruikers die je voor ogen hebt en hoe je een luistertraject opzet waarbij je hun noden en behoeften verkent.

Het tweede deel van het input luik bestaat uit twee aparte vormingsdagen. Hier leer je hoe je de info uit de luisterfase verwerkt en van daar tot nieuwe ideeën komt. Ook leer je hoe je van losse ideeën en experimenten komt tot een werkbaar projectplan. En hoe je structureel ruimte creëert in je organisatie voor de veranderingen en experimenten die nodig zijn om nieuwe publieken te betrekken.

Het is de bedoeling dat je tussen beide delen van het input luik zelf een luistertraject opzet. Je kan ervoor kiezen om dit op je eentje te doen, maar je kan ook gebruik maken van een INTERVISIE traject. Dat traject weven we doorheen de beide delen van het input luik. Tijdens de intervisie krijg je steun en feedback van de andere deelnemers en van Demos. Het kan ook dienen als een handige stok achter de deur om er écht werk van te maken.

Toegegeven, dat klinkt wat ingewikkeld. Hopelijk zorgt dit schema voor meer duidelijkheid:

schema_vorming_ruimtemaken

In de bijlage onderdaan vind je een gedetailleerde omschrijving van het programma.

Hoe verloopt de inschrijving?

Je schrijft je eerst in voor deel 1 van het INPUT luik. Dat kan via het formulier onderaan. Na deel 1 kan je inschatten of het je lukt om een luistertraject op te zetten of niet. Je kunt er vervolgens voor kiezen om op eigen houtje aan de slag te gaan, maar je kan je ook laten bijstaan door Demos en door andere mensen die voor dezelfde opdracht staan. Als je hiervoor gaat, dan schrijf je je in voor het INTERVISIE luik.

Begin september kan je je ten slotte inschrijven voor deel 2 van het input luik. We denken dat dit tweede deel pas echt zinvol is als je effectief een luisterfase hebt afgelegd. Anders blijft deze input vrij abstract en theoretisch, zoals leren zwemmen op het droge.

Voor wie is dit traject bedoeld?

We richten ons op professionals binnen jeugdwerk, cultuur of sport. Het is belangrijk dat je impact hebt op het aanbod van de organisatie, de toegankelijkheid van dat aanbod en het diversifiëren van het publieksbereik. We richten ons op medewerkers die een stap verder willen gaan en echt ruimte willen maken voor een participatief traject met de beoogde gebruikers.

Praktisch

Wanneer:

  • Input deel 1: starttweedaagse op maandag 6 en dinsdag 7 mei 2019 en een vormingsdag over de ‘luisterfase’ op 23 mei 2019
  • Input deel 2: vormingsdagen op 17 oktober 2019 en 28 november 2019
  • Intervisietraject: 27 juni, 19 september, 5 november en 10 december 2019

Waar:

Verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Bereikbaar met openbaar vervoer. Voor de starttweedaagse verblijven we in een jeugdherberg en delen we een kamer per vier personen.

Start-stop:

De input dagen lopen telkens van 09.30 uur – 16.30 uur. De starttweedaagse bevat een overnachting. De intervisiemomenten lopen in principe van 09.30 uur tot 12.30 uur, maar dit kan aangepast worden samen met de deelnemers.

Kostprijs:

  • Input deel 1: 280 euro
  • Input deel 2: 140 euro
  • Intervisietraject: 140 euro

De inschrijvingsprijs mag je niet beletten deel te nemen aan dit traject. Neem gerust contact op kris.devisscher [at] demos.be. Samen kijken we wat mogelijk en haalbaar is. 

Aantal deelnemers: maximum 16 deelnemers

Inschrijven: Via het formulier onderaan deze pagina. Deze inschrijving is voor deel 1 en is mogelijk tot en met 30 april 2019. Annuleren na een inschrijving is niet mogelijk. Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.

Organisatie: Demos vzw

Begeleiding: Demos-medewerkers Pieter Smets, Kris De Visscher en An Van den Bergh samen met gastsprekers uit de lokale praktijk en experts van Labo vzw en Twisted Studio.

Beeld: (c) Danny Willems - dansvoorstelling Invited

inschrijven