Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

item_left

item_right

Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

inge

De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag niet in de deelname aan het sociaal-culturele aanbod in Vlaanderen. Zo is er een kloof tussen de leefwereld van mensen in armoede en de sociaal-culturele sector. Cultuur- en vrijetijdsdiensten, sociaal-culturele organisaties, musea, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken en aan de slag te gaan. 

De tweedaagse armoedevorming (in samenwerking met Wieder) voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten verenigingen vindt plaats op 17 en 26 november 2015.

 Meer info vind je hier