CULTUURSECTOR PEILT NAAR HET CULTUURCONTENTEMENT

item_left

item_right

CULTUURSECTOR PEILT NAAR HET CULTUURCONTENTEMENT

an

Wat verwachten burgers in Vlaanderen en Brussel van het cultuurbeleid in hun gemeente? Hoe is het gesteld met de (amateur)kunsten, de bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, het erfgoed, het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk... in Vlaanderen en Brussel? Maken de gemeentebesturen die verwachtingen waar? Om dat te weten te komen, lanceren zes koepelorganisaties uit de cultuursector CultuurContentement, een pittige bevraging die 10 minuutjes van je tijd inneemt.

De opgeworpen vragen en conclusies zullen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen. Dat is nodig, want in 2018 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten waar meer dan 100 inwoners de enquête invulden, ontvangen een persoonlijk rapportje. Zo kunnen ze nog meer op maat debatteren en rekening houden met het contentement van hun burgers.

CultuurContentement werd opgesteld door zes koepelorganisaties onder begeleiding van professor Ignace Glorieux (VUB). De vragenlijst is beschikbaar op www.cultuurcontentement.be.

CultuurContentement is een initiatief van:
Forum voor Amateurkunsten,
FOV (Federatie sociaal cultureel werk),
oKo (overleg kunstenorganisaties),
OCE (overleg Cultureel Erfgoed),
VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie)
VVC (Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra)
met begeleiding van onderzoeksgroep TOR van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).