De barakken in vuur en vlam. De (on)zichtbare impact van het jeugdwelzijnswerk

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

De barakken in vuur en vlam. De (on)zichtbare impact van het jeugdwelzijnswerk

Kris

Jonathan, de jeugdopbouwwerker van Menen, vertelt op de website van Uit De Marge/CMGJ hoe een brand(stichting?) in een ontmoetingsplaats voor de jongeren iedereen in rep en roer zette. Een inspirerend verhaal over hoe hij met de emoties en frustraties van de jongeren aan de slag ging en deze omboog tot een positieve en opbouwende actie. 

Fotograaf: David Marcu

Begin maart is er op nog steeds onverklaarbare wijze een brand uitgebroken op een  jeugdsite in de barakken in Menen. De site diende als ontmoetingsplaats voor tal van mensen: jeugdverenigingen, de vakantiewerking van de jeugddienst, voor Nederlandse les voor anderstaligen, als materiaalkot voor het spelmateriaal van de jeugddienst, voor Afrikaanse kerkvieringen, evenementen voor de bewonersgroep uit de wijk, losse individuen die er komen voetballen, muziekgroepen die er repeteerden, ? Ze hadden allemaal een plaats op deze site.

Ikzelf zette er, samen met en op vraag van enkele jongeren, een avondwerking op waarvoor we ook gebruik maakten van één van de lokalen van de jeugdsite. Ikzelf heb het meeste contact met de jongeren uit de avondwerking en met nog wat andere jongeren uit de buurt. De brand vernietigde, op een losstaand lokaal na, het hele gebouw. Je kunt dus wel raden dat deze brand heel wat emoties op riep. De jongeren waren ?hun plek? kwijt, wat vanzelfsprekend een hoop frustraties met zich mee bracht. Om nog wat olie op het vuur te gooien, berichtten de media dat 3 jongeren uit Noord-Frankrijk achter de brand zaten (hoewel er tot op vandaag  nog geen oorzaak van de brand bepaald is en er geen verdachten zijn, bedankt dus krant?).

In 1 namiddag tijd werden de frustraties van de jongeren over het verlies van hun plek, omgezet tot frustraties naar de Noord-Franse jongeren toe. Laat ik het grensoverschrijdende woede noemen. ?We gaan wij daar eens hun kot in de fik gaan steken?, ?kom we gaan hun go-carts gaan rippen?, ?Dat Frans ras verpest hier nog maar eens de boel, we pakken ze?, ? Voor mij als jeugdopbouwwerker waren dit duidelijke signalen dat er actie vereist was, en duidelijk wat meer actie dan hen erop wijzen dat hun opties geen goed idee waren.

Eén van de jongeren zei dat er nu geen speelmateriaal meer zou zijn voor de kinderen in de paasvakantie. Hij zei me dat hij me enkele voetballen kon geven die hij thuis nog had liggen. Een andere jongere zei me ondertussen dat hij ook nog wat speelgoed had liggen op zolder. Van het ene kwam het andere en er ontwikkelde zich een inzamelactie. Tijdens het voorbereiden, het opstellen van een flyer, het uren rondbrengen van de flyers, het afspreken voor de dag zelf, ? ontstond het idee om een voetbaltoernooi als benefiet te organiseren. Opnieuw kwam van het ene het andere.

Op 15 april organiseerden we een voetbaltoernooi waar een honderd tal jongeren met een  diverse achtergrond elkaar ontmoetten. Voor mij als jeugdopbouwwerker waren de resultaten van deze acties van minder belang dan het proces dat ik met de gasten doorliep. In plaats van haat en het plannen van wraak werden de hoofden bijeen gestoken om op een positieve manier actie te ondernemen. Door na de brand veel tijd met de jongeren door te brengen en ?s avonds gesprekken te hebben die soms uren uitliepen, over hun eerste liefje op de jeugdsite, hun eerste ?sigaret? die ze rookten op de bankjes voor de jeugdsite, hun geweldige voetbalmoves op het voetbalterreintje, hun grootste gevecht op het plein, ? ving ik signalen op waarvan ik merkte dat er iets moest mee gebeuren.

Het jeugdopbouwwerk geeft de jongeren een kans om hun emoties en frustraties te plaatsen en om te zetten in een positieve en opbouwende actie. Daarbij zijn enkele Noord-Franse jeugdcentra gespaard gebleven van Molotov cocktails en heb ik tal van nieuwe jongeren ontmoet die over heel wat capaciteiten beschikken als je hen kan bereiken en een zinvolle vrije tijd aanbiedt.