Demos zoekt een Stafmedewerker Participatief Werken in Jeugdwerk –– voltijds M/V/X

item_left

Photo by S. H. Gue on Unsplash

item_right

Demos zoekt een Stafmedewerker Participatief Werken in Jeugdwerk –– voltijds M/V/X

bart

Photo by S. H. Gue on Unsplash

(beeld: S.H. Gue via Unsplash)

Cultuur, jeugdwerk en sport hebben een positieve impact op mensen. Het zet mensen in hun kracht en vergemakkelijkt het samenleven. Demos vzw zet in op maximale participatiekansen en een breed inclusief vrijetijdsveld. Om zo, vanuit cultuur-, jeugdwerk- en sportorganisaties, te bouwen aan een meer open en democratische samenleving.  

We vinden het belangrijk om met een grotere verscheidenheid aan mensen cultuur, jeugdwerk en sport vorm te geven. Daarom zoeken we een stafmedewerker participatief werken die, samen met het werkveld, meer en meer gelijke participatiekansen voor kinderen en jongeren kan realiseren in cultuur, jeugdwerk en sport. 

 De functie 

 •  Binnen het team Participatief Werken ben je het aanspreekpunt voor jeugd(werk)initiatieven, hun koepels en lokale jeugddiensten. Je geeft advies op concrete plannen en ambities, inspireert en coacht hen om vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en sociaal engagement nieuwe paden te verkennen.  
 • Je bent betrokken op stuurgroepen en werkgroepen binnen de jeugdsector rond inclusie, interculturaliteit, kinderrechten en gelijke kansen.  
 • Je werkt sterk verbindend, over sectoren en beleidsdomeinen heen. Vandaaruit bouw je een breed netwerk uit naar welzijn, zorg, onderwijs, integratie en samenleven. Je volgt praktijk- en beleidsevoluties, zoekt naar wat nodig is en werkt, en brengt dat over naar het werkveld en overheden.  
 • Samen met partners breng je professionals met uiteenlopende achtergronden samen in lerende netwerken, veldverkenning en intervisie. Je zoekt ervaringen en kennisinhouden, organiseert en faciliteert kennisuitwisseling en geeft vorming.  

 Je profiel 

 • Je bent iemand die vlot contacten legt en onderhoudt met uiteenlopende jeugd(werk)actoren. Daarbij vang je gemakkelijk signalen op, begrijp je achterliggende motieven en schat je contexten correct in. Je gebruikt die ervaring gericht om die actoren, via intervisie en trajecten, tot goede resultaten te begeleiden.  
 • Je hebt een klare kijk op de alledaagse praktijk van, vaak zeer verschillende, jeugd(werk)organisaties, lokale jeugddiensten en jeugdwerkkoepels. Je kan de werkzame en wervende aspecten ervan benoemen en inzetten om participatiekansen te maximaliseren. 
 • Je hebt een klare kijk op sociale en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen en weet hoe die zich manifesteren in jeugdinitiatieven en -verenigingen. In je denken en handelen werk je oplossings- en leefwereldgericht en werk je steeds toe naar duurzame veranderingen, zowel op praktijk- als beleidsniveau.  
 • Je hebt een even nieuwsgierige als analytische geest. Je verzamelt graag kennis, ervaringen en meningen om deelaspecten en verbanden te ontdekken. Die kan je doordacht, logisch en vlot ordenen, vertalen en overbrengen naar een groep.   
 • Je bent een integere teamspeler die collega’s mee op sleeptouw neemt. Je werkt vlot samen en je aanpak stimuleert anderen om dat ook toe doen. Je zoekt feedback op en gaat daarmee aan de slag omdat je trots bent op je werk en dat van collega’s. 

 Wij bieden: 

 • Een boeiende job met heel wat verantwoordelijkheid in een groeiende werking. 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen PC 329.01. Inschaling op B1a. Relevante anciënniteit wordt meegenomen. 
 • Een dynamische organisatie waar medewerkers impact en mede-eigenaarschap uitdragen. 
 • Vergoeding woon-werkverkeer volgens de derdebetalersregeling. Onze uitvalsbasis is Brussel met mogelijkheid tot thuiswerk. 
 • Laptop en mobiele telefoon   
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

Belangrijk: We werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of jaren ervaring. Je competenties en motivatie staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.  

Procedure:  

Stuur je CV en gemotiveerd schrijven in twee verschillende documenten ten laatste zondag 3 april 2022, voor middernacht naar werken [at] demos.be met de vermelding “Stafmedewerker Participatief Werken Jeugdwerk”.  

We selecteren kandidaten eerst op motivatiebrief en CV. Weerhouden kandidaten nodigen we uit voor een digitaal kennismakingsgesprek dat zal plaatsvinden op vrijdag 22 april 2022. Daarin schetsen we de opdrachten en taken binnen de job en polsen we naar je ervaring, motivatie en affiniteit.   

Weerhouden kandidaten nodigen we daarna uit voor een sollicitatiegesprek op woensdag 27 april 2022 op onze kantoren in Brussel. Een inhoudelijke selectieopdracht is het startpunt van dat gesprek.  

Voor info over functie-inhoud en procedure contacteer je Bart Rogé, directeur Demos vzw op het nummer 0474 649 890.