Dossier bij netwerkdag 2015 - Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie aan zee

item_left

item_right

Dossier bij netwerkdag 2015 - Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie aan zee

inge

Demos nodigde de partners en trekkers van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede uit voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping op vrijdag 5 juni in Oostende. 

In plenum gingen we dieper in op vrije tijd als sociaal grondrecht en hoe we dit vandaag concretiseren in een lokaal vrijetijdsbeleid. Daarna ging het over samenwerken met diensten en partners uit verschillende sectoren, geen evidentie. Carolien Vermeiren (Oases) schetste enkele dilemma’s en manieren om die te counteren.  Tot slot stonden we stil bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de vrijetijdssector, vanuit het perspectief van het Fonds We programmeerden 9 werksessies met zeer uiteenlopende insteken. De presentatie staan hier online in ons kenniscentrum.