Dossier FARO over erfgoed en armoede

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Dossier FARO over erfgoed en armoede

inge

Ondanks een stijging van de welvaart is de armoedesituatie in Vlaanderen de voorbije decennia helemaal niet duurzaam verbeterd. Kinderen, 65-plussers en personen met een niet-Europese nationaliteit blijken in het bijzonder kwetsbaar te zijn. De collega's van Faro maakten in hun tijdschrift over cultureel erfgoed een omvangrijk dossier over deze problematiek en meer bepaald over de relatie erfgoed en armoede.

Alexander Vander Stichele zet inleidend een aantal feiten en cijfers over armoede op een rij en beschrijft hoe onze kijk op deze problematiek geëvolueerd is. Naast het Vlaamse beleidskader stellen Katrijn D?hamers en Hildegarde Van Genechten een reeks praktijkvoorbeelden van erfgoedorganisaties voor. Bart De Nil pleit voor een grassrootsbenadering zoals ze in Wales ontwikkeld werd, waarbij de erfgoedsector onder het motto Communities First ook voor de eigen werking de sociale effecten als primaire doelstelling kiest. Tine Vandezande bezocht en beschrijft buurtwerkingen in Vlaanderen die het lokale erfgoed als hefboom inzetten voor hun werking met en voor mensen in kwetsbare situaties. Ten slotte licht Jacqueline Van Leeuwen het beleidskader omtrent sociale economie door en presenteert ze getuigenissen uit de erfgoedsector over de kansen die hier op het snijvlak van erfgoed, economie en welzijn liggen. Lees hier hoe je het tijdschrift kan bestellen.