Echt geld, echte macht? Reflecties over begrotingsparticipatie

item_left

item_right

Echt geld, echte macht? Reflecties over begrotingsparticipatie

hasna

Leidt begrotingsparticipatie tot een gelijkere toegang tot macht? Met deze vraag schreef Demos-medewerker Astrid De Bruycker een artikel over de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Ze ging daarin na hoe begrotingsparticipatie mensen in armoede en andere maatschappelijk kwetsbare groepen kan laten meebeslissen over de uitgaven van hun gemeente of stad.

(c) Dries Luyten - Burgerbegroting Antwerpen

Uit het artikel:

In theorie is er in de burgerbegroting geen focus op maatschappelijk kwetsbare burgers. De burgerbegroting staat open voor iedereen en er is geen registratie van deelnemers. Toch bestond er na de eerste ronde in 2014 bezorgdheid over de diversiteit van de deelnemers. Een onderzoek van de Universiteit Antwerpen toonde aan dat zich onder de deelnemers een goede mix van mannen en vrouwen bevond.

Hoewel er burgers van verschillende leeftijden deelnamen, waren de Antwerpse jongeren onder 25 jaar sterk ondervertegenwoordigd. Er namen behoorlijk wat mensen met een migratieachtergrond deel, maar niet voldoende om representatief te kunnen zijn voor de inwoners van het district. De meest opvallende vaststelling was dat het overgrote deel van de deelnemers, ongeveer 8 op 10, hoogopgeleid was.

“Een jeugdwerkorganisatie was in die eerste ronde langsgekomen met drie Marokkaanse jongeren van 17 jaar. De jongeren gaven achteraf aan dat ze het niet leuk hadden gevonden. Ze hadden als thema ‘meer bloemen in de straat’ gekozen. Toen we hen vroegen of dat echt het thema was waarvan zij wakker lagen, bleek dat ze zich verplicht hadden gevoeld om tot een consensus te komen met enkele ‘mondige bomma’s’ aan hun discussietafel. Ze hielden zich in om niet hun eigen bekommernissen te delen en erover te discussiëren.”

- Hanne Bastiaensen, projectleider Antwerpse Burgerbegroting

Lees hier het volledige artikel met conclusies en adviezen. Je kan het artikel ook downloaden in pdf.