Een anders perspectief. Momenten#13 (2015) Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Een anders perspectief. Momenten#13 (2015) Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

bart

Bekijk het eens anders. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In dit nummer worden gekende vragen anders gekaderd om nieuwe antwoorden te vinden.

Deze Momenten leest als een oproep tot mobilisatie. Participerende burgers, grensoverschrijdende professionals en op sociale inclusie ingestelde politici: samen in één ruimte, zoeken naar oplossingen voor sociale noden en maatschappelijke uitdagingen. Het levert zeker een ander perspectief op. Wat we nodig hebben is pragmatiek. Want ruimte is pas nieuw wanneer ze niet wordt vastgezet door belangen, vanzelfsprekendheden, routines, noties of veronderstellingen.

Fotograaf: David Marcu

Inhoudstafel

Editoriaal - Dominique Nuyttens & Bart Rogé
Doorwaadbare zones. D?mos sprak met Filip De Rynck (*) - Bart Rogé
Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt - Stijn Oosterlynck 
Het zelf van zelforganisaties - dr. Bert Anciaux 
Viert Calimero - Dirk Verbist
De kunstenaar als etnograaf. D?mos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) (*) - Bart Rogé
Identiteit en cultuur in tijden van globalisering en superdiversiteit - Meryem Kanmaz 
Reizen Jihad. D?mos sprak met Fikry El Azzouzi van Sincollectief - Mehdi Maréchal
Brussels Young Wrestling Style. D?mos sprak met Nsimba Bafuka en Pieter Smets van Buurtsport Brussel (*) - Lisa Schouppe
Street workout in Gent. D?mos sprak met Desco en Mohamed van 9000 Barz - Mehdi Marécha
Column. Iedere keer weer bij valavond - Bart Rogé
Door D?mos (en vele anderen) gelezen
Expo, film in de kijker: BXL Nord
Fotoreportage. Kakayi & Paul Beanti - Marc Hoflack

(*) (gratis download beschikbaar in het kenniscentrum)

Colofon

ISBN 9789491938085
ISSN 2031-177X
Uitgever: Demos vzw - 2015
Paperback 17 x 23 cm - 128 pg. 
Prijs: 12euro + port
Bestel: klik hier