Fototentoonstelling: 'Inclusie... een illusie?'

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Fototentoonstelling: 'Inclusie... een illusie?'

Kris

Vzw De Lork, een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking actief in het Brusselse, gaat voluit voor een inclusieve samenleving. In De Lork ervaren ze echter dat mensen met een beperking nog vaak gestigmatiseerd worden en benaderd vanuit hun ?niet? kunnen en niet vanuit hun talenten. Hun anders-zijn wordt ervaren als vreemd en niet als meerwaarde. Onbekend is onbemind.

Nochtans is het voor mensen met een beperking een terechte vraag om erbij te horen, deel te nemen aan het arbeidsproces, vrijetijdsactiviteiten in de samenleving en geïntegreerd wonen. Maar het is voor de zogenaamd valide maatschappij evenzeer een voorrecht mensen met beperkingen op te nemen, gelijkwaardig, te leren van hun totaal verschillende mogelijkheden, hun taal. Om tijd te maken voor andere mensen met andere talenten.

Verschillende elementen maken dat een inclusieve maatschappij niet vanzelfsprekend is.  Toch geloven ze dat dit model het meest geschikt is om de samenleving op een harmonieuze manier  te laten evolueren. En daar willen ze graag hun steentje aan bijdragen.Fotograaf: David Marcu

In het kader van een sensibiliseringscampagne werkte vzw De Lork met het Indivo-team, het Centrum Ambulante diensten, de Academie van Anderlecht en Julien Vrebos een fototentoonstelling uit met als titel ?Inclusie/Illusie??.  De beelden vertellen over de dromen, verlangens en wensen  van mensen met een beperking die wonen en werken in Brussel. De tentoonstelling loopt van 4 tot 18 september 2015 in Muntpunt Brussel, in oktober loopt de tentoonstelling in De Markten in Brussel, tijdens de maanden november en december kan je de foto?s bewonderen in het provinciehuis in Leuven en in januari en februari bevindt de tentoonstelling zich in de Odisee in Schaarbeek.

Dit project werd mee mogelijk gemaakt door de steun van Brussels Staatssecretaris en VGC-Collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor welzijn, die diversiteit eveneens hoog in het vaandel voert.

De tentoonstelling is een onderdeel van een bredere sensibiliseringscampagne die via verschillende sporen werkt aan een meer inclusieve samenleving. Er worden onder meer workshops gegeven aan verenigingen, bedrijven en overheden die rond dit thema willen werken en er wordt ook volop  ingezet op buurprojecten en begeleid vrijwilligerswerk voor de cliënten van De Lork. Er wordt daarnaast hard gewerkt aan een mediacampagne die binnenkort van start gaat.