Herleidt Konekt inclusie tot virtuele realiteit?

item_left

foto(c)guido_van_nispen

item_right

Herleidt Konekt inclusie tot virtuele realiteit?

Kris

Technologische hulpmiddelen kunnen de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap versterken. Zo kunnen mensen met een handicap via facebook makkelijker contacten leggen en onderhouden of ze vergroten via Blue Assist hun autonomie, enzovoort. De nieuwe app InclusieVR die Konekt binnenkort lanceert, lijkt ons echter een stap te ver.

foto(c)guido_van_nispen

Dankzij de app kunnen mensen met een handicap participeren aan activiteiten zonder fysiek aanwezig te zijn. Ze horen er bij, zonder er echt bij te zijn. Allerlei technologische snufjes faciliteren het virtuele contact tijdens de activiteiten en daarna. Het is onduidelijk wat Konekt drijft om deze app te lanceren. Misschien is deze vorm van participatie beter dan totaal geen participatie en kan dit een opstap zijn naar een verdere inclusie. Maar het idee dat een virtuele ontmoeting een zinvol alternatief is voor een echte ontmoeting lijkt het sociale isolement van mensen met een handicap enkel verder te versterken. Verenigingen kunnen de app aangrijpen als een handig excuus om geen contacten meer te leggen met mensen met een handicap en om niet langer werk te maken van drempelverlaging. Bovendien worden mensen met een handicap te sterk verbijzonderd, terwijl de overeenkomsten met de deelnemers zonder handicap vaak groter zijn dan de verschillen.

Op 13 november stelt Minister van Jeugd Sven Gatz de app voor in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Benieuwd of deze app een meer inclusieve samenleving zal bevorderen dan wel het isolement van veel mensen met een handicap zal bestendigen. Het enthousiasme waarmee Konekt deze app presenteert als dé toveroplossing voor inclusie roept bij ons alvast erg veel vragen en bedenkingen op.