Het boek is er! Tussen Ruimte, Kunst en Kapers

item_left

Tussen Ruimte, Kunst en Kapers is uit!

item_right

Het boek is er! Tussen Ruimte, Kunst en Kapers

bart

Le voilà: het boek! ‘Tussen Ruimte, Kunst en Kapers. Wat we kunnen leren van het creatief ondernemerschap in vrijhavens’. Het voorlopige eindpunt in dit onderzoeksprogramma. 

De afgelopen maanden brachten we gangmakers en stakeholders samen tijdens ‘trage tafels’. Daarin bediscussieerden we vormen van nieuw, jong cultureel ondernemerschap, telkens gebundeld rond vier thema’s: ruimte, creatie, conversatie en beleid. We stelden vast dat niemand zit te wachten op jeugdculturele ‘zones’, creatieve ‘getto’s’ of ‘kunstenaarsfokkerijen’. Integendeel. Wat we missen zijn vooral verbindingen: tussen vrij initiatief en de gesubsidieerde sector, tussen lokaal jeugd- en cultuurbeleid, tussen de amateur en de (semi)professioneel, tussen de ondernemer en de overheid… 

Het boek is een haast letterlijke neerslag van de discussies die we aan tafel voerden. Soms heel scherp of ongenuanceerd, maar altijd treffend en vanuit het hart. We vulden de verslaggeving aan met een inkijk in een aantal spraakmakende organisaties en polsten naar de analyse van ‘gevestigde’ waarden. Kortom: een boek die jonge mensen aan het woord laat en daarmee doet wat zij doen: de status quo uitdagen. 'Tussen Ruimte, Kunst en Kapers' maakt een authentieke analyse van een gefragmenteerd cultureel veld, waarin jonge mensen zoeken en strijden om hun ding te kunnen doen. 

Tussen Ruimte, Kunst en Kapers. Wat we kunnen leren van het creatief ondernemerschap in ‘vrijhavens’