Hopelijk wordt het een slechte zomer. Opiniestuk in Knack over de vakantie van kinderen in armoede.

item_left

foto (c) iedereenverdientvakantie

item_right

Hopelijk wordt het een slechte zomer. Opiniestuk in Knack over de vakantie van kinderen in armoede.

Kris

In een opiniestuk schetst Knack-redactrice Ann Peuteman met rake beelden en bewoordingen de moeilijkheden die gezinnen in armoede ondervinden tijdens de zomervakantie. Ze wijst terecht op de groeiende ongelijkheid tussen die gezinnen die een onvergetelijke vakantie voor hun kinderen bij elkaar kunnen puzzelen en die gezinnen die een jaar lang moeten sparen voor een gameboy of voor één uitstap, die de zomer moet goed maken.

Peuteman erkent dat er initiatieven bestaan die arme kinderen de kans te geven toch uitstappen te doen of op vakantie te gaan. Maar ze stoort er zich aan dat kinderen op deze initiatieven vooral lotgenoten ontmoeten. En daar wringt volgens Peuteman het schoentje: "om kans te maken op een beter leven, is het cruciaal dat je vrienden van alle rangen en standen hebt."  Opvallend toch hoe dergelijke hardnekkige opvattingen over 'sociale mobiliteit' en zogenaamde 'heterosociale relaties' diep ingebakken zitten in onze hoofden, ondanks enig hard wetenschappelijk bewijs. Ook pleit Peuteman voor lokale evenementen die àlle kinderen aanspreken. Opnieuw een aantrekkelijke illusie die de wetenschap al lang naar de prullenmand heeft verwezen.

Peuteman wijst enerzijds op de snijdende ongelijkheid die zich ook tijdens de vakantie manifesteert. Maar anderzijds lijkt haar opiniestuk te suggereren dat de kans op een beter leven vooral schuilt in het sociaal netwerk dat de kinderen in armoede voor zichzelf kunnen opbouwen. En al kunnen we een handje helpen door deze kinderen te laten meegenieten van een ideëel 'universeel' vakantieaanbod, de bal lijkt toch vooral in het kamp te liggen van de mensen in armoede zelf om uit hun ongelijke positie te geraken. Waar de vakantie allemaal niet goed voor is.