Inspiratie voor vakantiemakers: tijdsbeleving bij kinderen

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Inspiratie voor vakantiemakers: tijdsbeleving bij kinderen

Kris

?In hun interesses, wensen en de dingen die ze graag doen, zijn kinderen net zo verschillend als volwassenen?, zegt Johan Meire van Kind & Samenleving. Net zoals grote mensen hun vrije tijd graag vullen met dingen waar ze blij van worden, willen kinderen dat ook. Als hen die keuzeruimte wordt ontnomen, verzinnen ze wel een strategie om die terug te winnen. Volwassenen noemen dat dan lastig gedrag. Voor kinderen betekent dit verzet-tegen-wat-moet iets helemaal anders, namelijk groeien in autonomie. Dat inzicht appelleert ook vakantie- en vrijetijdsaanbieders. 

Fotograaf: David Marcu

In dit artikel voor iedereenverdientvakantie.be gaat Griet Bouwen samen met Johan Meire dieper in op zijn onderzoek naar de tijdsbeleving van kinderen. In zijn onderzoek naar spelen en vrijetijdsbeleving bij kinderen, spreekt Johan Meire van temporeel actorschap. Met die termijn verwijst hij naar hoe kinderen tijd hanteren. Meire onderzocht hoe kinderen reageren op de beperkingen en de mogelijkheden die voortkomen uit de organisatie van hun tijd. En daar vloeien zeker ook bruikbare inzichten uit voor vakantie-aanbieders.

"Als de tijd slechts structureert en beperkt, zullen kinderen zich daaraan willen ontworstelen. Johan Meire: ?kinderen willen ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van tijdsorganisatie. Ze willen ruimte om te kiezen wat ze doen, om te beslissen of ze meegaan in wat aangeboden wordt of net niet. En als het knelt, zullen ze morrelen aan de beperkingen van de tijdsstructuur.? Wie goed kijkt, ziet het voortdurend: ofwel krijgen kinderen keuzevrijheid, ofwel ontwikkelen ze tactieken om die vrijheid te veroveren. Tactieken die ouders, begeleiders en opvoeders nogal eens klasseren als vervelend, lastig of ronduit stout gedrag. Maar hoe lastig of stout is een kind dat ijvert voor het recht om zijn vakantietijd deels zelf te mogen invullen? Draait vakantie daar niet precies om: meester worden van je tijd? Is dat niet wat maakt dat wij, volwassenen de vakantietijd ervaren als een deugddoende oase van tijd? Vakantie is weer kunnen kiezen. Voelen dat je leeft. Vakantie is een tijd waarin je dingen kan doen waar je blij van wordt, die je dichter bij jezelf brengen. Wat geldt voor grote mensen, is net zo goed waar voor kinderen en jongeren."