Inspiratiemoment brugfiguren. Verslag en praktijkfiches online.

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Inspiratiemoment brugfiguren. Verslag en praktijkfiches online.

Kris

Op 2 februari 2017 organiseerde Jeugdwerk in de Stad het inspiratiemoment ?Brugfiguren en hun rol in het stedelijk jeugdwerk?. Op het startmoment van dit traject in september was namelijk gebleken dat de jeugdwerksector en de lokale jeugddiensten hier sterk in geïnteresseerd waren en er dieper wilden op ingaan. In december vorig jaar lanceerde de minister van Jeugd de projectoproep ?Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk?. Dat dit thema sterk leeft bij het jeugdwerk, hadden ook de rondetafel diversiteit en het beleidsnetwerk diversiteit al aangetoond. Daarom wilde Vlaamse overheid een sterke impuls geven om op lokaal niveau bruggen te bouwen, zowel binnen de sector als sectoroverschrijdend.

Fotograaf: David Marcu

Opzet

Op de inspiratiedag werden verschillende aspecten van bruggenbouwen belicht. Bedoeling was de sector en de jeugddiensten te te informeren over het concept 'brugfiguur' en hen te inspireren om zelf een 'bruggenbouwconcept' op te starten. Daarvoor zochten we in andere sectoren goede voorbeelden die al enige ervaring hebben met het concept. Na een kaderende inleiding gaven vijf sprekers een TED-Talk over hun eigen ervaringen als brugfiguur of als oprichter van een bruggenbouwconcept. Vervolgens werden vanuit een meer theoretische invalshoek de competenties van de brugfiguur zelf belicht. Tot slot kregen de deelnemers de mogelijkheid om te speeddaten met de verschillende TED-Talk sprekers, de afdeling Jeugd, Demos vzw en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Via deze link kunt u kennis maken met de praktijken en de presentaties van de dag nalezen. Na de inleiding door Demos vzw leest u meer over de praktijken en de verhalen van:

  • Stoffel Verheyde ? Inclusiecoach (Oostende)
  • Oscar Coppieters ? City Pirates (Antwerpen)
  • Nathalie Van Wassenhove ? Brugfiguren in het onderwijs (Gent)
  • Soetkin Neirynck ? Brugge(n) voor jongeren (Brugge)

Tot slot vind je de presentatie terug over de competenties van brugfiguren gebracht door Jo Van Vaerenbergh (Agentschap Integratie & Inburgering), met illustratie van Pepijn Hellebuck (PIN vzw).