Interreg Euregio Maas-Rijn lanceert een call voor microprojecten

item_left

Interreg Euregio Maas-Rijn lanceert een call voor microprojecten

item_right

Interreg Euregio Maas-Rijn lanceert een call voor microprojecten

bart

Het concept van de P2P-micro-projecten heeft als doel: grensoverschrijdende ontmoetingen. Een dergelijke uitwisseling kan zowel tussen burgers, verenigingen, bezoekers als ook tussen openbare instellingen plaatsvinden. Projectvoorstellen kunnen binnen één van vier maatregelen worden ingediend (de duiding van deze maatregelen is slechts indicatief). 

  • Cultuur & sport: Organisatie van sport- en cultuurevents (met inbegrip van events met betrekking tot natuur en landschap), productie van een voorstelling of tentoonstelling,…;
  • Arbeidsmarkt, onderwijs & jeugd: Conferenties e.a. inzake diploma-erkenning en stages, uitwisseling van studenten tussen onderwijsinstellingen, traineeprogramma’s binnen overheidsorganisaties,…;
  • Communicatie en marketing: Ontwikkeling van brochures e.a. mbt euregionale thema’s, productie van een TV- en/of radioprogramma, rubriek in een krant of tijdschrift;
  • Burgerparticipatie & publieke dienstverlening: Seminarie, conferentie e.a. ikv burgerparticipatie, het verbeteren van publieke dienstverlening, viering/herdenking van een historische gebeurtenis.

BUDGET
Mits goedkeuring worden 50% van de projectkosten gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met een maximum van 37 500 euro voor de maatregel “Communicatie en marketing” en 20 000 euro voor de overige maatregelen.

BEGUNSTIGDEN
Als projectverantwoordelijke en projectpartner komen openbare instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk met een zetel in de Euregio Maas-Rijn (provincies B. Limburg, N. Limburg, Luik, Region Aachen, Ost-Belgien) of Rijnland-Palts in aanmerking. Verder dient het projectvoorstel te berusten op een grensoverschrijdend partnerschap (minimum 2 partners), en een duidelijk en structureel grensoverschrijdend karakter te hebben.

Als u vragen heeft of een projectvoorstel wenst te bespreken, kan u contact opnemen met:
- De projectleider, mevrouw Sonja Fickers van de Stichting Euregio Maas-Rijn, via telefoon +32 479 94 3737 of e-mail sonjafickers [at] euregio-mr.eu.
- De provincie Limburg: Dienst Europese en Internationale Samenwerking, via telefoon +32 11 23 74 15 of e-mail europa [at] limburg.be