Jeugdwerk op de bres tegen armoede

item_left

foto_c_worldbank_photocollection

item_right

Jeugdwerk op de bres tegen armoede

kris

De cijfers en verhalen over armoede in ons land grijpen iedereen bij de keel. Veel mensen en organisaties voelen zich echter vrij machteloos tegenover deze complexe materie. Als ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen zoekt De Ambrassade samen met jeugdorganisaties welke rol ze kan opnemen in armoedebestrijding. In een artikel op sociaal.net maakt Miet Neyens een balans op van dit onderzoek.

Naast het versterken van individuele jongeren en het verhogen van de solidariteit tussen jongeren, kan het jeugdwerk volgens Neyens ook teruggrijpen naar haar traditie van politiseren. "Als beleidsmakers te weinig voeling hebben met de leefwerelden van mensen in armoede, dan hebben jeugdwerkers een belangrijke rol te vervullen. Als vertrouwensfiguren horen zij de verhalen, doorleven ze de signalen en begrijpen ze beter dan wie ook in welke omstandigheden kinderen en jongeren opgroeien. Jeugdwerkers kunnen fungeren als tolk. Ze spreken de taal van kinderen en jongeren in armoede. Ze kunnen hun noden zichtbaar maken. Van die individuele verhalen kunnen ze mee publieke maatschappelijke kwesties maken." 

foto_c_world_bank_photo_collection

Jeugdwerkorganisaties die dicht staan bij jongeren in armoede komen echter niet altijd toe aan deze signaalfunctie. "In de praktijk stellen we vast dat werkingen die het dichtst staan bij kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede vaak in even precaire omstandigheden werken als de gezinnen die ze bereiken... Als alle energie moet gaan naar het rondkrijgen van de basiswerking komt men vaak niet toe aan de signaalfunctie." 

Een grotere solidariteit tussen jeugdwerkorganisaties kan volgens Neyens bijdragen aan een sterkere positie van kinderen en jongeren in armoede en de jeugdwerkingen die hen ondersteunen. "Over de strategieën hoeven we het niet altijd eens te zijn. De ene gaat radicaal op de barricades staan. De ander kiest voor pragmatiek en werkt mee vanuit bestaande kaders. Ieder doet dat op zijn eigen manier, vanuit zijn eigenheid. Maar liefst ook samen. Om zo het maatschappelijk draagvlak te verbreden." Om de macht van het getal te laten spelen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jeugdwerkorganisaties armoede als dé prioriteit naar voor schuiven. Op die manier kan jeugdwerk ertoe bijdragen dat armoede hoger op de beleidsagenda komt te staan.