Koffie en coaching voor lokale netwerken (2021)

item_left

item_right

Koffie en coaching voor lokale netwerken (2021)

ben

Beeld: Ingrid Hall via Unsplash

Ben je de trekker van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en zit je met een vraag of een idee dat je wil aftoetsen? Dan helpt Demos je graag verder op weg. Ook dit jaar kan je bij Demos terecht voor coaching. In een gesprek zoomen we samen in op een voor jou relevant en belangrijk facet van je functioneren als trekker of regisseur. We proberen je met dit gesprek een of enkele stappen verder te brengen.

Het kan daarbij gaan om heel diverse vragen zoals: 
- je rol en mandaat als trekker van het netwerk;
- hoe het aanbod toegankelijker maken of een betere toeleiding nastreven;
- samenwerking of weerstand in je netwerk;
- de interpretatie van het decreet;
- hoe het netwerk nog kan verdiepen en verbreden; 
- … 
 
Je kan voor je netwerk gratis een sessie coaching aanvragen. De gesprekken gaan online door wat betekent dat je deze keer zelf moet instaan voor de koffie. Dat maken we goed wanneer we jullie weer in dezelfde ruimte mogen ontmoeten!

We voorzien in principe anderhalf uur voor elke coaching en bezorgen je tijdig een uitnodiging voor een overleg via MS Teams. 
 
Een gesprek aanvragen kan via een mail naar lokalenetwerken [at] demos.be. Ben of Bart contacteert je dan zo snel mogelijk om een moment af te spreken.
 
Tot dan!