Laureaten 5e editie van Arts in Society Award

item_left

logo AISA

item_right

Laureaten 5e editie van Arts in Society Award

Ann

Op 14 december 2018 beoordeelde een selectiecommissie alle ingediende dossiers voor de 5e editie van Arts in Society Award. 13 projecten werden geselecteerd, waarbij 5 kunsthogescholen, 15 partnerorganisaties en 42 kunstenaars betrokken zijn. De projecten worden gerealiseerd tussen januari 2019 en december 2019. 

De projectoproep van Arts in Society Award stimuleert jonge kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines om een participatief kunstproject te ontwikkelen dat inspeelt op een maatschappelijke uitdaging. Cera en Demos bundelen hiervoor sinds 2018 de krachten via gedeelde ambities voor het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur.

We stellen de 13 projecten graag even kort voor:

 • Jonathan Westhorp i.s.m. Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever: Een gemeenschapsverhaal en songwriting project met asielzoekers.
 • Misja Nolet, Sascha Bornkamp, Yelena Schmitz i.s.m. Wilde Raven vzw: 'Wachtgeluiden' is een reeks auditieve portretten van vrouwelijke vluchtelingen.
 • Sari Veroustraete i.s.m. Het Scheldeoffensief: Inclusieve theaterateliers voor (jong)volwassenen met of zonder fysieke of verstandelijke beperking.
 • Sofie De Cleene, Maïté De Bièvre i.s.m. De Klik: De Boekenplank is een reizend kunstobject met daarin o.a. publicaties die ontstaan tijdens workshops met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 • Jef Callebaut i.s.m. vzw ZING ZANG ZONG: Een muzikaal project met kinderen en ouders die anderstalig en nieuwkomer zijn. 
 • Saskia Van Herzeele, Celine Debacquer, Helena Faes i.s.m. AZ Sint-Lucas: Via muziek bijdragen aan voluit leven. Improvisatie, songwriting,... een muzikale autobiografie met mensen van de palliatieve zorgafdeling en hun naasten.
 • Lenia Van Laeken, Meghan Vanderbruggen, Anne De Boeck i.s.m. De Zandberg: Vanuit grafisch ontwerp, tekenkunst en illustratie een publicatie maken, 'Zines', met kunstenaars met een beperking.
 • Robin Verslegers, Hazal Arrda, Lies Van Damme i.s.m. Manoeuvre Kunstenplek vzw: In co-creatie een collectie ontwerpen van uit de persoonlijke verhalen van bewoners uit de Rabotwijk en mensen van Turkse origine. 
 • Sofie Benoot, Rik Chaubet, Oan Moonens, Simon Cools, Thomas Verrijke, Joy Maurits, Khaël Velders, Sherin Seyda, Toon Minnen, Jozef Kaut, Lucas Tanghe, Jan Baeyens, Sarah Lederman, Fien Bergmans, Veronique Lepoivre, Gertjan Verdeyen, Dries Vergauwen, Dayo Clinckspoor i.s.m. Cinemaximiliaan: Via film als medium maken nieuwkomers in Brussel en filmstudenten samen een zelfportret. De ontmoetingen en het werkproces lopen steeds via een maaltijd. 
 • Lukas Huisman, Artan Busleshkaj, Siemen Deman, Lucy Deley i.s.m. OCMW Gent Departement Ouderenzorg en Woonzorgcentrum Het Heiveld: Via muziek in dialoog met ouderen met dementie.
 • Robin Vanbesien i.s.m. Contour Biennale 9 en ROJM: In 'Schrijf op!' worden gedichten en de relatie tussen tekst en context besproken met auteurs en jongeren uit het jeugdcentrum. Op het einde van het traject komt er een film, een publiek rondetafelgesprek, een Slam Poetry workshop en een online publicatie. 
 • Ruth Devriendt i.s.m. PC Guislain: Vanuit de tekenkunst met psychiatrische patiënten werken en een atelierwerking in het centrum ontwikkelen.
 • Rani Meuwis i.s.m. Samenlevingsopbouw Brussel: Swotmobiel zoekt naar vernieuwende woonmodellen voor thuislozen. In een online toolbox worden de gebruikte methodes en verkregen inzichten op interactieve wijze weergegeven. 

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de projecten of meer info over de vorige edities? Zie www.artsinsocietyaward.be of volg Arts in Society Award op Instagram en Facebook.