Movement X, voor een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid

item_left

item_right

Movement X, voor een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid

mehdi

Op dinsdag 7 oktober werd Movement X opgericht. Movement X wil een nieuwe, mondige, kritische en strijdvaardige burgerrechtenbeweging zijn. Hun visie luidt als volgt:

Europa is in crisis. De uitdagingen op economisch, ecologisch, moreel, cultureel en sociaal vlak zijn enorm. Dit continent kan niet uit de huidige impasse geraken door terug te grijpen naar de oude recepten en vastgeroeste identiteiten.
Europese grootsteden bevinden zich op een scharniermoment. Hun bevolking telt niet langer een dominante meerderheid. Alleen blijven velen blind voor die realiteit. Zij proberen hun geprivilegieerde positie te beschermen door beroep te doen op de oude mechanismes van uitsluiting, discriminatie en racisme. De demografische verschuiving heeft zich daardoor niet vertaald in een evenredige machtspositie op economisch, politiek, sociaal of cultureel vlak.

Door de nieuwe werkelijkheid te negeren dreigt Europa het museum van de wereld te worden. Nieuwe grootmachten knagen aan de oude hegemonie. Europa zet zich daardoor zelf buitenspel in de nieuwe wereldorde.

Uit die realiteit en noodzaak is Movement X ontstaan. Wij zijn een burgerrechtenbeweging die de nieuwe demografische realiteit complexloos omarmt en die strijdt tegen alle vormen van discriminatie op basis van afkomst, religie, sociaal-economische positie, gender, klasse of nationaliteit. Wij staan voor een radicale invulling van de democratie en strijden tegen elk bestel dat geen afspiegeling is van de nieuwe demografische samenstelling van Europa.

Movement X reikt de recepten aan voor de toekomst. De X staat voor radicale vernieuwing, voor het onbekende maar inspirerende, voor het zelfzekere en complexloze. X staat voor het ambitieuze en dissidente streven naar een andere maatschappij. Het is het kenteken van een omwenteling die langzaam maar zeker plaatsvindt en die niet te stoppen is.

Onze belangrijkste principes zijn:

Onafhankelijkheid: MvX steunt op de kracht van haar leden. Movement X weigert elke vorm van overheidssubsidies en past voor financiële steun van organisaties of individuen die haar vrijheid en onafhankelijkheid aan banden legt.

Strijdvaardigheid: MvX is een beweging van mensen die kiezen voor een uitgesproken engagement en activisme. In onze strijd sluiten we geen enkel legitiem actiemiddel uit. Wij gaan de dialoog niet uit de weg maar zullen steeds zeggen waar het op staat. Racisme, discriminatie, structurele uitsluiting en onrecht zijn niet gediend met compromissen maar moeten uit de wereld geholpen worden.  

Vernieuwend: Onze beweging weerspiegelt de maatschappij van morgen. Zonder superioriteitsdenken en inferioriteitscomplex. We komen van overal en hebben een grenzeloos geloof in de toekomst. Vanuit diverse overtuigingen, ideologieën en achtergronden binden we samen de strijd aan tegen racisme en discriminatie, tegen uitsluiting, ongelijkheid en onrecht.