Onderteken het charter 'Geestig gezond sporten'

item_left

item_right

Onderteken het charter 'Geestig gezond sporten'

Pieter

Sport is emotie, beleving en uitdaging. Toch zijn er drempels. Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met een nieuw charter doen de partners binnen het project 'geestig gezond sporten' een oproep om bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. 

Taboes doorbreken 

Geestig gezond sporten doorbreekt taboes rond psychische kwetsbaarheden bij sporters en roept sportclubs op om aandacht te hebben voor deze problematiek.  De sportclub is een plek waar jongeren in contact komen met elkaar en zich verbonden kunnen voelen binnen een groter geheel. Toch kan de prestatiedruk verlammend werken en alle sporters hebben momenten van twijfel en onzekerheid. Hier kan de sportclub een grote rol spelen als veilige omgeving waar ieder op eigen tempo kan groeien en zich gerespecteerd voelt.  

Charter

Om meer aandacht te hebben voor deze problematiek werkte dit project het charter 'ook wij sporten geestig gezond' uit.  Het verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen. De eigen kracht en talenten van de sporter staan daarbij centraal. Dit charter is opgebouwd rond 5 pijlers die je kan beschouwen als aandachtspunten waarmee sportclubs dienen rekening te houden:

  1. een warm onthaal aanbieden voor sporters 
  2. de sportclub als veilige plek voor iedereen 
  3. iedere sporter mag zich op zijn eigen ritme ontwikkelen 
  4. er is een makkelijk bereikbare vertrouwenspersoon
  5. de trainer heeft begrip voor de noden van de sporters 

Waarom tekenen? 

Door als sportclub, organisatie of individu het charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in onze samenleving. Met het charter wil het project 'geestig gezond sporten' de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen om stil te staan bij het psychisch welzijn van sporters.  Onderschrijf het charter als individu, sportclub of organisatie. Sportclubs die het charter ondertekenen ontvangen naast promomateriaal ook het magazine 'Ook wij sporten geestig gezond!' waarbij je praktische handvatten en tools krijgt om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.

Bij Demos hebben we dit charter met veel enthousiasme ondertekend. De pijlers van dit charter zijn volgens ons ook van toepassing op sportclubs die zich willen openstellen voor groepen met een andere vorm van kwetsbaarheid. En niet alleen voor hen, want elke persoon is gebaat bij een sportclub die deze aanpak vooropstelt. En uiteraard varen sportclubs er zelf ook wel bij. 

Dit project is een initiatief van G-sport Vlaanderen, Sporta, Parantee-Psylos en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Passant. Meer info vind je op deze website en via projectmedewerker David Bruyninckx (david.bruyninckx [at] passant.be)