Oostende wint prijs voor de laagste drempel

item_left

item_right

Oostende wint prijs voor de laagste drempel

inge

Het Netwerk tegen Armoede reikte op 14 januari 2015 de 'Prijs voor de laagste drempel' uit. Tweejaarlijks verkiezen 'verenigingen waar armen het woord nemen' een vrijetijdsaanbieder die extra inspanningen levert voor mensen in armoede. In 2012 was CC De Kollebloem uit Puurs de winnaar. Dit jaar wint Oostende. De stad wordt bekroond voor haar inspanningen op verschillende domeinen. Volgens de jury: 'Er zijn de succesvolle initiatieven 'Kunstkans', 'Cultuurkans' en 'Sportkans' waarmee honderden gezinnen in armoede de kans krijgen om hun kinderen in te schrijven in sportclubs, de kunstacademie enz..'. Oostende is bovendien één van de nieuwe UiTPASregio's is waar het volledige aanbod binnenkort onder één UiTPAS aangeboden wordt, met korting voor mensen in armoede. 

Tot slot is er de constante reflex naar laagdrempeligheid van uit alle betrokken diensten. Dit gaat over meer dan financiële korting, maar over een permanente aandacht voor drempels, flexibiliteit, een pro-actieve aanpak, respect voor de privacy. Zo wordt er gedacht aan een sportaanbod op maat (sport overdag, leren fietsen voor allochtone vrouwen, G-sportactiviteiten..), worden er vertrouwenspersonen en brugfiguren ingezet (bv tussen de speelpleinwerking en het CAW) en worden ook drempels als vervoer, begrijpelijke informatie enzovoort.. aangepakt.
 
Het zijn vooral deze laatste acties die het Netwerk wil belonen. Al te vaak houdt het verhaal van laagdrempeligheid op bij een financiële korting.

De prijs, een symbolisch beeldje, werd uitgereikt door het Netwerk tegen Armoede en kabinetsmedewerker Marleen Platteau van Minister van Cultuur Sven Gatz. Die prijsuitreiking vond plaats tijdens de ontmoetingsdag "Over de drempel" voor mensen in armoede, mensen met een beperking en al wie deze doelgroep vanuit de sectoren welzijn, amateurkunsten, deeltijds kunstonderwijs of (boven)lokaal beleid ondersteunt.