Open uitnodiging voor de workshop FRAMES door Caroline Rottier

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Open uitnodiging voor de workshop FRAMES door Caroline Rottier

Kris

Van 15 tot 19 maart biedt Caroline Rottier in GC De Zeyp in Ganshoren (Brussel) een workshop aan in het kader van een Europees uitwisselingsproject Educathe+. Naast een 20-tal deelnemers uit de partnerorganisaties, staat de workshop ook open voor een aantal extra deelnemers uit ons land. Caroline heeft de artistieke leiding over de workshop, voor deelaspecten ervan zullen ook danseres Lisa Gunstone, acteur Krijn Hermans en danser/choreograaf Jeroen Baeyens meewerken.

Fotograaf: David Marcu

Inhoud

De workshop neemt als onderwerp en uitgangspunt het begrip 'kaders'. Wat zijn kaders? Welke soorten kaders (her)kennen we, welke kaders ervaren we als beperkend, welke werken eerder ondersteunend of verruimend? Stigmatisering, onderwaardering, discriminatie of uitsluiting vanuit vooroordelen, onwetendheid of angst voor het/de 'onbekende' zijn voor veel mensen werkelijkheid.Dit gebeurt in het dagelijks leven, op de werkvloer of bij het zoeken naar werk.

De workshop FRAMES heeft als doel tools aan te reiken aan de deelnemers met en zonder (zichtbare) beperkingen, om eigen kwaliteiten en talenten te profileren en kenbaar te durven maken en anderzijds wil deze workshop de blik van de toeschouwer verruimen en een creatieve kijk geven op wat de deelnemers in hun mars hebben. Het theater wordt bewust gekozen als een veilige plaats waar in alle intimiteit, respect, vertrouwen en vrijheid van denken en doen gewerkt wordt. Het onderzoek begint met het verzamelen van werkmateriaal en informatie in brainstormen en vraaggesprekken met de deelnemers rond het thema 'kaders'. Met de persoonlijke ervaringen, ideeën, gedachten, getuigenissen, gevoelens, onderwerpen die hieruit naar voor komen, gaan we aan het werk.

Theaterimprovisaties, dans en lichaamswerk leren ons onszelf en 'de ander' beter te kennen. Met het materiaal dat tijdens de workshop ontstaat wordt een publiek toonmoment voorbereid. Deze voorstelling bevat een boodschap voor het publiek dat na de voorstelling wordt uitgenodigd tot een vraag en antwoord ronde met de deelnemers.

Over Educathe+

In het Educathe+ project verkennen de partners de mogelijkheden van theater om vooroordelen te overwinnen. Theater wordt daarbij ingezet als een middel om een 'overgangsritueel' te voltrekken. Het project is gebaseerd op het antropologisch kader van Victor Turner over deze 'rites de passage' dat concreet wordt ingekleurd met theatertechniek ontleend aan Tsjeckov, Boal, Stanislawski en anderen, aangevuld met Tai-Chi, Qi Gong en yoga.

Het overgangsritueel voltrekt zich in drie fases. In de 'verwijderingsfase' worden de spelers aangemoedigd om zoveel mogelijk los te komen van de rollen die ze in het dagelijks leven vervullen. Het theater is een vrijplaats. Daarbinnen kunnen ze elke rol opnemen die ze wensen. Vandaar kunnen ze kritisch reflecteren met de andere spelers en met het publiek. Op die manier kunnen ze actief een positieve en onverwachte kijk geven op mensen met een beperking. In een tweede fase verkennen de deelnemers vervolgens de andere spelers, de ruimte en onderlinge relaties. Hieruit ontstaan concreet materiaal voor een voorstelling over de relaties tussen de verschillende spelers. In een derde en laatste fase slaan de deelnemers terug de brug naar hun dagelijks leven en gaan ze na hoe ze de boodschap kunnen uitdragen in hun dagelijkse praktijk.

De eerste twee workshops in Zagreb en in Thessaloniki zijn al achter de rug. In de komende 16 maanden volgen nog workshops in Antalya, Athene, Siracusa, Sofia en Ventspils.

Partners

  • UPSET ? coördinator - (vrij vertaald: Educatief theater tegen stigmatisering), Zagreb Croatie, www.upset.hr
  • INTEGR?CIJ?S INKUBATORS (vrij vertaald: broedplaats voor integratie), Ventspils ? Letland
  • ARATOS -  PO.S.PRO.THE.K.T. Aratos o Soleus , (Vrij vertaald: vereniging voor culturele promotie van theater en cinematografische kunst), Thessaloniki-Griekenland, www.theatroaratos.com
  • AKDENIZ UNIVERSITY , Antalya ? Turkije, http://www.akdeniz.edu.tr
  • O.C.E.A.N ? (vrij vertaald: Vereniging voor cultuur, educatie en advies), Chaidari-Athene ? Griekenland,  http://www.oceanorg.gr
  • Teatar Tsvete - Sofia ? Bulgarije, http://theatretsvete.eu/
  • Associazione DiversaMente - Nuovi modelli d'intervento, percorsi di formazione ed informazione sul mondo della disabilità ? Siracusa ? Sicilië - https://associazionediversamente.wordpress.com/

Info en inschrijven

Zie document als bijlage.