Oproep Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2018

item_left

foto(c)uitdemarge

item_right

Oproep Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2018

kris

De Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen zet werkingen in de kijker die zich bijzonder verdienstelijk maken in het werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, en daarbij bruggen slaan naar levensdomeinen die voor ook voor kwetsbare groepen relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de hulpverlening of de wereld van de arbeid. Verspreid over Vlaanderen en Brussel bestaan er tientallen kinder- en tienerwerkingen, meisjes- en jongerenwerkingen, gegroeid uit het mainstream jeugdwerk, maar ook uit het buurtwerk, uit samenlevingsopbouw of uit verenigingen waar armen het woord nemen. Al die werkingen willen we met de Cera-prijs meer bekendheid geven.

foto(c)uitdemarge

Is jouw werking ook sterk bezig? Slaan jullie ook bruggen naar andere levensdomeinen? Werk je nauw samen met een ander aanbod? Dan is het de moeite waard om ze in het zonnetje te zetten. Met elke werking die in de prijzen valt, produceren we een professionele voorstellingsclip die de werkingen verder kunnen gebruiken om zich voor te stellen. En met elke genomineerden ontwikkelen we een strategisch communicatietraject gericht op de versterking van het maatschappelijk draagvlak van de werking

Stuur jouw inzending voor de Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen ten laatste op maandag 18 september 2017 naar stijn.belmans [at] uitdemarge.be. De uitreiking van de prijs vindt plaats op maandag 27 november 2017 in Brussel, op het congres van Uit De Marge/CMGJ.