Projectoproep 2018 - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

item_left

foto_c_willy_verhulst

item_right

Projectoproep 2018 - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

kris

Ook voor 2018 maken Minister Gatz en collega-Minister Greoli van de Franse Gemeenschap binnen het Cultureel Akkoord 160.000 euro vrij voor samenwerkingen binnen de culturele sector. Een culturele organisatie die in 2018 een samenwerking opzet met een Franstalige partner uit Brussel of Wallonië kan een projectvoorstel indienen. Lokale, regionale of landelijke organisaties uit de kunstensector, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, erfgoed of lokaal cultuurbeleid komen in aanmerking. Indiendatum is uiterlijk 15 oktober 2017.Goedgekeurde projecten worden ondersteund met 5.000 euro of 10.000 euro. Alle informatie en indienformulier op www.cultuurculture.be. Je vindt er ook de lopende projecten ter inspiratie.

foto_c_willy_verhulst