Projectoproep aKCess voor culturele bemiddelingsinitiatieven

item_left

item_right

Projectoproep aKCess voor culturele bemiddelingsinitiatieven

an

Heb je een geweldig project dat de toegang tot cultuur bevordert ? Ben je een professional in culturele bemiddeling? Dan vind je deze projectoproep van het collectief aKCess wellicht interessant: voor het vijfde opeenvolgende jaar schrijft het collectief aKCess van Prométhéa een projectoproep uit, waarbij verscheidene prijzen met een totale waarde van 10.000 euro te behalen zijn. De projectoproep loopt van 17 november 2017 tot en met 5 januari 2018.

Om in aanmerking te komen, moeten projecten cultuur toegankelijker maken voor iedereen, een langetermijnvisie aanhouden en in België plaatsvinden. Op deze website kan je een kandidatuurstelling indienen. 

Het collectief aKCess van Prométhéa steunt, beloont en verspreidt culturele bemiddelingsinitiatieven die als voorbeeld kunnen dienen. Een jury kent jaarlijks het aKCess-label toe aan een of twee projecten die uitblinken in hun benadering van cultuurbemiddeling. Het aKCess-label biedt een garantie dat die initiatieven cultuur toegankelijker maken en verleent hen daarmee een voorbeeldfunctie. De prijs beoogt een hefboomeffect te creëren zodat initiatieven met een label elders worden nagebootst en zodoende bijdragen tot een kruisbestuivingsdynamiek.