Projectoproep Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Projectoproep Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede

bart

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans lanceert de projectoproep ?bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede?. De projectoproep geeft de mogelijkheid aan vzw?s, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel om de drempels voor kwetsbare kinderen en jongeren om deel te nemen aan het bestaande sport- en jeugdwerkaanbod door bruggen te slaan tussen organisaties die sport of jeugdwerk aanbieden enerzijds en initiatieven die kinderen en jongeren in armoede bereiken anderzijds.

Fotograaf: David Marcu
De meest aangegeven knelpunten in toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in armoede situeren zich op drie vlakken: duurzaam bereiken van kwetsbare kinderen en jongeren, financiële ondersteuning om participatie mogelijk te maken en competenties en vorming van werkers/vrijwilligers/organisaties om open te staan voor (de leefwereld en noden van) kwetsbare kinderen en jongeren. Er bestaan al heel wat initiatieven om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Er is in heel wat organisaties ook al aandacht voor de doelgroep, bv. via verlaagd inschrijvingsgeld en/of zoeken naar middelen om kinderen en jongeren te laten participeren. Er ontstaan ook samenwerkingsverbanden tussen sport- en/of jeugdactoren en eerder welzijnsgerichte organisaties.

Toch toont de realiteit dat er nog lacunes zijn. Daarom lanceert de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans,  de projectoproep ?bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede?. De projectoproep wil opportuniteiten bieden om op lokaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaand aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale initiatieven en dynamieken,? Deze projectoproep staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.