Projectoproep - Buurten op den Buiten

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Projectoproep - Buurten op den Buiten

an

Met de oproep ?Buurten op den Buiten? ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met een bedrag tot 5000 euro. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. Een project indienen kan tot en met 25 september 2017.

Lees verder onder de afbeelding

Fotograaf: David Marcu
?Buurten op den Buiten? richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking. Voorbeelden: Berendrecht (Antwerpen), Lissewege (Brugge), Vinkt (Deinze),?

Voor wie?

Projecten kunnen worden ingediend door:

  • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, ?).
  • Lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, ?). Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert.
  • Lokale besturen, OCMW?s, zorginstellingen, ? die in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project actief betrokken worden.

Selectiecriteria voor deze projectoproep staan in dit document. De bekendmaking van de selectie gebeurt vanaf 1 december 2017.