Projectoproep Music Connects

item_left

Koningin Mathildefonds: Music Connects

item_right

Projectoproep Music Connects

bart

Het Koningin Mathildefonds is op zoek naar originele projecten waar muziek een centrale plaats heeft en die kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans bieden mekaar te ontmoeten, samen te creëren, zich te emanciperen en hun toekomst met succes vorm te geven

Voor zijn oproep 2016 gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele en participatieve projecten waarin muziek een centrale rol speelt. De projecten worden gedragen door kinderen en/of jongeren en zijn bedoeld om ontmoeting mogelijk te maken en de expressie, de emancipatie en het welbevinden van kwetsbare jongeren te bevorderen.

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België, zoals muziekverenigingen, jeugdhuizen, jongerenwerkingen, organisatoren van buitenschoolse activiteiten, enzovoort. De maximale subsidie per project is 10.000 euro. De uiterste indiendatum voor aanvraagdossiers is 23 november 2016.