projectoproep 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'

item_left

item_right

projectoproep 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'

Pieter
De Vlaamse Regering keurde de projectoproep 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur' goed, waarbij scholen worden aangespoord om hun bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor sportbeoefening.  Dit is een gezamenlijk project van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
 
 
Alle scholen die na de lesuren, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers kunnen hierop intekenen. De geselecteerde scholen zullen in dit project niet alleen financiële maar ook kennis- en ervaringsgerichte ondersteuning krijgen. 
 
De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. De infrastructuurwerken moeten gerealiseerd worden voor 31 augustus 2018. De exploitatiekosten mogen betrekking hebben op de schooljaren 2016-2017 (tweede semester), 2017-2018 en 2018-2019.
 
Deadline om in te dienen is 16 december 2016Meer info