projectoproep: sport, integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

item_left

item_right

projectoproep: sport, integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

Pieter

De Europese commissie lanceert een projectoproep die tot doel heeft om lokale sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Deadline is 18 augustus. 

Doelstellingen

Ongeveer 20 projecten zullen worden geselecteerd. Bovendien moet rekening worden gehouden met gendergelijkheid, met name door vrouwelijke vluchtelingen bij sportactiviteiten te betrekken. Belangrijk is lokale sportclubs bij de integratie van de vluchtelingen te betrekken. Zo kan van de bestaande lokale expertise in de EU-lidstaten worden gebruikgemaakt. Naast concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen via sport worden de volgende resultaten verwacht:

  • de bevordering van de rechtstreekse betrokkenheid van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen bij het project;

  • het opzetten van een project dat ook elders kan worden uitgevoerd, waardoor Europese gastgemeenschappen in heel Europa vluchtelingen beter via sport kunnen integreren.

Een belangrijke doelstelling van deze actie is het in kaart brengen en ondersteunen van goede praktijken in de EU, net als het ontwikkelen van methodes om het effect op een systematische en kopieerbare manier te beoordelen. De inspanningen op het gebied van de integratie van vluchtelingen via sport moeten beschikbaar zijn in een netwerkplatform.

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op
1 000 000 EUR. De maximale subsidie bedraagt 60 000 EUR. De Commissie zal naar verwachting ongeveer 20 voorstellen financieren.

Begunstigden

De indieners van projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het gebied van sport en sportactiviteiten organiseert. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep;
  • officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU.

Alleen juridische entiteiten die in de EU-lidstaten gevestigd zijn, kunnen een aanvraag indienen.

Info & Contact

Uw contactpersoon is Philippe De Witte (E. philippe.dewitte [at] eusportlink.be

, M. 0485 19 83 43, T. 09 243 12 98 of T. 03 780 91 00).