Teleurdeugd. De wereld zal altijd op de meest bizarre manieren met ons blijven communiceren...

item_left

Teleurdeugd Victoria Deluxe

item_right

Teleurdeugd. De wereld zal altijd op de meest bizarre manieren met ons blijven communiceren...

bart

Teleurdeugd is psychologische film over de beleving van depressie. Het is een film die werd gemaakt door een klein en jong team met de steun van de Stad Gent en de sociaal-artistieke organisatie Victoria Deluxe. Met Teleurdeugd willen wij op een vernieuwende manier het taboe rond psychische problematiek doorbreken en de kijker uitnodigen tot reflectie en dialoog. 

Teleurdeugd Victoria Deluxe

Teleurdeugd is een film over Marius, een jonge twintiger die de weg kwijt is en zichzelf dreigt te verliezen. Een ingebeelde metgezel voert hem mee naar diepe dalen en surrealistische hoogtepunten, waardoor de twee een diepe verbintenis ervaren. Slagen ze erin om zich te verzoenen met elkaar en terug een plaats in te nemen in de samenleving? 

Teleurdeugd vertelt over de alomtegenwoordige thematiek van depressie en psychologische problemen zonder dit op een al te moraliserende manier te doen. Wij proberen geen antwoorden of oplossingen aan te bieden maar eerder uit te nodigen tot reflectie en dialoog. Teleurdeugd wil een tegenwicht zijn voor de manier waarop psychische problematiek in de media aan bod komt en op een vernieuwende manier het taboe rond het thema te doorbreken.

Boek een vertoning

Teleurdeugd mikt op een zeer verscheiden en zo groot mogelijk publiek. Wij zijn ervan overtuigd dat de herkenbaarheid van de film een duwtje in de rug kan zijn voor mensen die zich in een gelijkaardige, kwetsbare situatie bevinden. Wenst u de film te vertonen voor een bepaalde doelgroep? Dat kan! Wenst u hierbij een professionele lezing met een beshouwing van de film? Dat kan ook! Neem contact met het team van Teleurdeugd op voor verdere afspraken...

TELEURDEUGD [OFFICIAL TRAILER]