Tumult en Kei-Jong vallen in de CERA-prijzen

item_left

foto(c)KEI-JONG

item_right

Tumult en Kei-Jong vallen in de CERA-prijzen

Kris

Er zit een mooie traditie in de CERA-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen die uitgereikt wordt tijdens het congres van Uit De Marge: werkingen die veel betekenen voor jongeren in een kwetsbare positie krijgen daarmee de aandacht en erkenning die ze verdienen. Tumult betrekt anderstalige nieuwkomers bij haar animatoropleiding en kaapte daarom dit jaar de prijs weg. Kei-Jong ging aan de haal met de Cera-jongerenprijs voor het Jeugdwelzijnswerk voor haar emanciperende werking met jongeren met een handicap. De winnaars ontvingen elk een bedrag van 2.000 euro.

foto(c)KEI-JONG

De twee andere genomineerden, Boothuis vzw en Groep INTRO vzw kregen een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro. Alle genomineerden kregen een voorstellingsfilmpje en een communicatietraject ter waarde van 1.000 euro. De filmpjes vind je onderaan. Eervolle vermeldingen waren er voor Binnenstebuiten Geraardsbergen en Scouts Meulestede.

Voor Tumult hebben alle kinderen recht op ontspanning en vakantie. Daarom biedt Tumult zomerkampen aan voor kinderen in armoede, kinderen met een vluchtverhaal en nieuwkomers. Deze kampen worden begeleid door jongeren (16+) uit dezelfde doelgroep die worden opgeleid tot animator en hoofdanimator. Hun cursus startanimator is een initiatief voor anderstalige nieuwkomers tussen 15 en 25 jaar, waarbij jongeren tijdens een zesdaagse op cursus gaan en spelenderwijs spelbagage en Nederlandse taal verwerven. Daarnaast voorziet Tumult een opvolging achteraf zodat de jongeren ook na het doorlopen van de cursus zich nog kunnen engageren in hun vrije tijd.

KEI-JONG vzw wil, met een open vormingsaanbod op maat en onder professionele begeleiding, werkbekwame jongeren met een verstandelijke beperking ondersteunen op vlak van integratie, participatie, zelfontplooiing en zelfbeschikking. De organisatie streeft naar een samenleving waarin deze jongeren als volwaardige burger kunnen functioneren en wil hen daarbij ondersteunen door aangepaste vorming aan te bieden.

KEI-JONG vindt het belangrijk om haar deelnemers op een volwassen en gelijkwaardige manier te benaderen. Inspraak vormt daarom de rode draad doorheen de werking. Het voorziet ruimte om inspraak van deelnemers te realiseren, zowel binnen de aparte vormingsprojecten als naar de totaliteit van de werking. KEI-JONG wil er dan ook blijvend voor instaan dat haar doelpubliek een eigen plek vindt in deze samenleving. Ze wil hen handvaten aanreiken om met veranderingen te kunnen omgaan. Daarom richt ze zich met haar vormingsaanbod naar alle levensdomeinen: wonen, vrije tijd, maatschappij en samenleving, cultuur, relaties en sociale omgang, werken,… Op die manier ondersteunt het jongeren met een verstandelijke beperking in hun weg naar een volwaardig burgerschap en draagt ze bij aan een meer inclusieve samenleving.