Uit De Marge zoekt stafmedewerker 'ondersteuning lokaal'

item_left

item_right

Uit De Marge zoekt stafmedewerker 'ondersteuning lokaal'

hasna

Uit De Marge/CMGJ vzw is het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit steunpunt zoekt een nieuwe stafmedewerker om het ondersteunings- en advieswerk van Uit De Marge/CMGJ vzw te versterken. Het betreft een job met een belangrijke mate van verantwoordelijkheid en een divers takenpakket. De taak van deze medewerker is om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken.

Uit De Marge/CMGJ biedt een contract van onbepaalde duur voor 70 procent. De verloning gebeurt op basis van functie, opleiding en anciënniteit in de sociale sector en volgens barema PC 329.1.

Het takenpakket bestaat uit:

  • Je ondersteunt jeugd(opbouw)werkers van een aantal lokale werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
  • Je ondersteunt lokale groepen kinderen en jongeren;
  • Je legt nieuwe contacten met lokale organisaties en besturen;
  • Je onderhoudt de contacten met het werkveld en bouwt die verder uit;
  • Je ondersteunt en begeleidt lokaal jeugdwelzijnsoverleg;
  • In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd en met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de wereld van de arbeid;
  • Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van een visie op het werken met deze doelgroepen en neemt taken op in de kadervorming en de procesbegeleiding.

De volledige vacature staat hieronder in een pdf. Voor meer informatie over Uit De Marge/CMGJ of deze functie kan je Stijn Belmans bellen: 0486 399 725. Solliciteren kan met een motivatietekst en een functioneel CV aan stijn.belmans [at] uitdemarge.be vóór 15 januari 2018. Uit De Marge/CMGJ wenst een snelle indiensttreding.