Verschillende projectoproepen bevorderen laagdrempelige sportparticipatie

item_left

foto (c) sportiom

item_right

Verschillende projectoproepen bevorderen laagdrempelige sportparticipatie

kris

Drie verschillende projectoproepen geven sportclubs extra kansen om hun toegankelijkheid te vergroten:

Supporters voor G-sporters

G-sport Vlaanderen organiseert een crowfundingcampagne om beginnende of uitbreidende G-sport afdelingen of werkingen te steunen bij de aankoop van aangepast sportmateriaal. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 30 september. Eens je geselecteerd bent, neemt G-sport Vlaanderen je mee in een grote campagne. De werkingen verzamelen dan middelen via giften of acties. G-sport Vlaanderen biedt een platform aan om de fondsen te verzamelen, zorgt voor media-aandacht en verbindt de projecten in een community. Voor elke verzamelde euro legt G-Sport Vlaanderen één euro bij, met een maximum van 5000 euro. Meer info via deze link.

foto (c) sportiom

MW Fund 

Het MW Fund verenigt verschillende topsporters en bekende vlamingen met als doel de toegang tot sport te vergemakkelijken voor alle kinderen in België. Via de Koning Boudewijnstichting verdeelt het MW Fund 40.000 euro over 10 sportverenigingen die minstens 10 kinderen in een kwetsbare situatie aanzetten om te sporten. De middelen kunnen ingezet worden om materiaal aan te kopen en/of om lidgelden of opleidingskosten te vergoeden. De oproep richt zich specifiek op volgende disciplines: (straat-)voetbal, rugby, basketbal, volleybal, hockey, vechtsporten en dans. Ook hier kunnen de middelen via crowdfunding verder aangevuld worden. Meer informatie vind je hier of op http://mwfund.be. 

Fonds Jo Vanhecke

Met een specifieke oproep naar voetbalclubs wil het Fonds Jo Vanhecke projecten ondersteunen die werken aan: 

  1. de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme, dan wel het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;
  2. het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;
  3. het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige spelers en supporters;
  4. preventieve acties met en ten aanzien van supporters;
  5. voorlichtingscampagnes voor de supporters inzake veiligheid, waaronder ook het gebruik van pyrotechnische middelen en alcohol- en druggebruik;
  6. samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainer) en andere betrokken partners teneinde de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren, dan wel de sociale cohesie te versterken;
  7. het stimuleren van positieve sfeeracties;
  8. het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dan wel de sociale cohesie versterken;
  9. het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Ook deze projectoproep wordt gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting. Meer informatie vind je hier