Verslag studiedag: hoe halen we racisme uit de sport?

item_left

item_right

Verslag studiedag: hoe halen we racisme uit de sport?

Pieter

Op 21 maart brachten ORBITvzw en de ORBIT regiowerking van West-Vlaanderen 48 mensen uit de sportwereld samen in het Jan Breydelstadion in Brugge. Thema van de dag: hoe halen we racisme uit de sport?

Het werd een interactieve voormiddag, met boeiende getuigenissen en met suggesties om de sportwereld racismevrijer te maken. De inleiders hielden een pleidooi voor meer kleur in leidinggevende functies van sportclubs en sportverenigingen. We onthouden ook de maatschappelijke rol die sportclubs kunnen vervullen door jongeren van hun wijk jobopportuniteiten aan te bieden en lokalen ter beschikking te stellen voor relevante activiteiten (lessen Nederlands, huiswerkbegeleiding, enz.).  

Silence days, time-outs tijdens wedstrijden, nadenken over de organisatiecultuur van sportclubs, het betrekken van ouders, meer trainers en scheidsrechters met een migratieachtergrond… . De vele voorstellen die uit deze netwerkdag kwamen tonen dat er niet veel nodig is om een versnelling hoger te schakelen in de aanpak van subtiel en minder subtiel racisme in de sport. ORBIT bekijkt op dit ogenblik hoe er rond dit thema meer beweging kan gemaakt worden.

Je leest alle conclusies in dit verslag.