Verslag van inspiratiedag Wereldspelers

item_left

foto(c)wereldspelers

item_right

Verslag van inspiratiedag Wereldspelers

kris

De afgelopen jaren kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Contact met andere jongeren in hun nieuwe omgeving is van cruciaal belang. De jeugdsector wil hieraan bijdragen en veel (lokale) jeugdwerkorganisaties nemen spontaan initiatief. Met het project Wereldspelers wil De Ambrassade deze initiatieven bundelen, steunen en hun leerervaringen zichtbaar maken. Onlangs werden de resultaten van het project gepresenteerd aan een ruimer publiek tijdens een inspiratiedag.

foto(c)wereldspelers

Als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken. Het jeugdwerk is een plaats waar je onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, contact legt. Die sterktes wil het jeugdwerk inzetten voor de jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden. Spontaan trekken lokale jeugdwerkgroepen naar asielcentra in hun buurt en gaan er aan de slag met de kinderen en jongeren. De Ambrassade geeft deze initiatieven graag de verdiende aandacht, maar wil meer: deze initiatieven als sector structureel en op lange termijn organiseren onder de noemer Wereldspelers.

Het verslag van de inspiratiedag is intussen online te raadplegen. Je vindt er het verhaal terug van journalist Majd Khalifeh die vanuit zijn persoonlijke ervaring vertelt over het belang van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers. Plenair en in workshops werden de resultaten van het project Wereldspelers voorgesteld, doorgepraat en uitgediept. Deze staan ook allemaal in het verslag. Ten slotte vind je in het document ook tien beleidsaanbevelingen die uit dit project werden gedestilleerd.